Pressemeldinger

NCC med nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Med byggingen av nytt bilanlegg i Narvik og kraftverk-anlegg i Tosbotn på Helgeland, sikret NCC seg to nye kontrakter rett før sommeren. Read More

– Bevar de små lærlingefagene!

NCC ba kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om å lytte til bygg- og anleggsbransjens anbefalinger rundt den nye tilbudsstrukturen under torsdagens besøk på Barnas Byggeskole på Trasop skole. Høringen om den nye tilbudsstrukturen ble lagt ut 4. mai med høringsfrist 4. september 2017. Read More

Tre av fire Oslo-borgere bekymrer seg over samfunnsutviklingen og økte sosiale ulikheter

I en undersøkelse opinionsinstituttet United Minds har gjennomført for bygg- og eiendomsutviklingsselskapet NCC blant 1004 Oslo-borgere, svarer 75 % at de bekymrer seg over samfunnsutviklingen og de økte sosiale ulikhetene i byen sin. Dessuten oppgir 68 % av Oslos borgere som ikke er fornøyd med samfunnsutviklingen at de er bekymret for økt kriminalitet og 68 % bekymrer seg for økt segregering. Read More

Skryter av NCC

Ordføreren i Asker kommune Lene Conradi (H) var i dag æresgjest under Barnas Byggeskole på Vettre skole i Asker hvor 20 barn snekret humle-, fugle-, blomsterkasser og en gapahuk. Barnas Byggeskole er en ukelang gratis sommerskole som bygg- og anleggsentreprenøren NCC inviterer til hvert år. Read More

Ååååh, asfalt lukter så godt!

Når det gjelder asfalt vet Micael hva han snakker om. Han var en av de 50 barna fra Barnas byggeskole som fikk forsøke seg som asfaltarbeider under besøket hos NCC Industry i Lier, rett utenfor Drammen. Read More

NCC sparker i gang Barnas Byggeskole

70 glade og forventningsfulle barn startet mandag på NCCs årlige Barnas Byggeskole. Gjennom uken får de lære de mest grunnleggende innen håndverkerfaget. Read More

Heidi sender NCC i tet blant norske asfaltbedrifter

Med Heidi Fredriksen (22) fra Flekkefjord som nyansatt lærling i asfaltfaget, er NCC helt i teten blant norske asfaltbedrifter innen rekruttering av lærlinger, ikke minst jenter. Read More

Tømrer-elever feiret sitt første kranselag

Det manglet ikke på skryt og store ord da Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, heiet på tømrer-elevene ved Nesbru videregående skole som feiret sitt aller første tette bygg torsdag. Samarbeidsprosjektet «Drengestua» mellom kommunen, Nesbru VGS og Haandverkerne AS har som mål å gi elevene ved skolen motivasjon og uvurderlig praksiserfaring i møte med arbeidsmarkedet. Read More

Norsk tunnel-innovasjon får internasjonal anerkjennelse

Stikningsingeniør Daria Zidic og NCCs innovative bruk av høyteknologisk måleverktøy i arbeidet med Bjørnegårdtunnelen på E16 i Bærum får nå internasjonal anerkjennelse. Read More

Økt pågang for læreplass i anleggsfag

Pågangen fra søkere til læreplass innen bygg- og anlegg øker formidabelt, og i NCC er det i vår flere søkere enn noensinne. Samtidig «støvsuges» markedet for lærlinger i enkelte fag. Read More

NCC tok første spadetak for Valle Wood

Midt i hovedstaden skal Norges største næringsbygg i massivtre ligge. «Valle Wood» blir midtpunktet i NCCs utvikling av 60.000 kvadratmeter kontor- og servicebygg på tomten på Oslos beste østkant. Read More

Ambisiøse klimamål krever de mest fremtidsrettede bærekraftige løsningene

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? NCC mener at byggebransjen allerede er godt på vei og vil på sikt klare å nå de ambisiøse målene om et klimanøytralt samfunn i 2050, oppnåelse av 40 prosent reduksjon av utslipp i 2030, lukkede materialkretsløp i 2050 og null utslipp av miljøgifter i 2050. Read More

NCC asfalterer for fire kommuner i Møre og Romsdal

NCC har inngått rammeavtale om asfaltarbeider med kommunene Molde, Aukra, Midsund og Nesset. Årlig vil det bli asfaltert om lag 8 000 tonn for de fire kommunene. Read More

Digitalt pilotprosjekt ved Norges mest miljøvennlige skole

NCC med mobil BIM-pilot på prestisjeprosjektet Brynsengfaret skole i Oslo. Read More

NCC og Franzefoss testet felles krisescenario

«En bil har krasjet inn i gasstanken, sjåføren er bevisstløs og det er røykutvikling med fare for brann på fabrikken». Dette var scenariet ansatte ved NCCs asfaltfabrikk og Franzefoss pukkverk i Trondheim brått måtte håndtere. Read More