Pressemeldinger

NCC signerte kontrakt på 1,9 mrd med Bane NOR

NCC og Bane NOR har i dag signert kontrakt for underbygning av strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen. Prosjektet kjennetegnes av høy kompleksitet i forhold til planlegging, logistikk og koordinering av en rekke tekniske fag.

Landbruksdirektoratet til Valle View

Landbruksdirektoratet flytter til Valle View på Helsfyr i Oslo. Med hele 10. etasje og halve 9. etasje får direktoratets ansatte 3 100 kvadratmeter til disposisjon. Når Landbruksdirektoratet flytter inn vil Valle View være fullt utleid.

NCC tilrettelegger for utbygging på Mortensrud

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommune for utbygging av felles teknisk infrastruktur på Mortensrud og Søndre Nordstrand. Arbeidene skal i det vesentlige tilrettelegge for fremtidig utbygging i området. Kontrakten har en verdi på cirka 80 MNOK.

NCC skal bygge Gardermoen renseanlegg

NCC er tildelt kontrakt for bygging av nytt Gardermoen renseanlegg for Ullensaker kommune. I tillegg til bygging av nytt renseanlegg inngår også å knytte sammen nytt og eksisterende renseanlegg. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er MNOK 240.

NCC med to nye kontrakter på gravefri rørfornying

NCC har inngått kontrakter med Oslo og Bærum kommuner om gravefri renovering samt prosjektering og registrering av kommunale vannledninger.

NCC bygger Drammen Tinghus for Statsbygg

NCC starter arbeidene med Drammen Tinghus etter at Stortinget forrige uke vedtok budsjettrammen. Det nye tinghuset på totalt 3.600 kvm blir et arealeffektivt og estetisk bygg med gode tekniske løsninger. Kontrakten er på MNOK 120.

NCC rehabiliterer Halden Helsehus

NCC og Halden kommune signerte i dag kontrakten om rehabilitering av Halden Helsehus. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kroner. NCC starter opp arbeidet umiddelbart.  

Krogsveen til Valle View

Krogsveens eiendomsmeglerkontor på Hasle flytter inn i Valle View 1. oktober i år. Her vil de disponere nærmere 500 kvadratmeter i 13. etasje i kontorbygget NCC har utviklet og bygget.

Ny leder for Risk Management i NCC Building Nordics

Kristen Vollestad er ansatt som ny leder for Risk Management i forretningsområdet NCC Building Nordics. Stillingen innebærer et overordnet ansvar for risikostyring og koordinering av øvrige ressurser for risikostyring i divisjonene i Finland, Danmark og Norge.

Styrker sikkerhetskulturen med HMS-uke i NCC

I dag starter NCC opp sin årlige HMS-uke. Det er en uke hvor de ansatte inspirerer hverandre og sammen videreutvikler og styrker sikkerhetskulturen i selskapet.  

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group