Pressemeldinger

NCC Industry arrangerte nettverkssamling for kvinner

NCC Industry samlet nylig alle de kvinnelige ansatte ute i produksjon. NCC har som mål å få flere kvinnelige medarbeidere, og nettverkssamlingen skal bidra til en sterkere tilhørighet til organisasjonen.

NCC og NUNO Arkitektur tildelt kontrakt på nytt svømmeanlegg i Bærum

NCC og NUNO Arkitektur er tildelt kontrakt på utvikling og bygging av et nytt svømmeanlegg på Rud i Bærum kommune med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Totalentreprisens kontrakt er på 300 millioner kroner ekskludert merverdiavgift og uten opsjoner. Inkludert byggherrens kostnader og merverdiavgift vil anlegget koste 461 millioner kroner. Svømmeanlegget vil være åpent for publikum fra sommeren 2021.

Renoverer rør i Oslo og Drammen gravefritt

NCC har inngått nye kontrakter med Oslo kommunes Vann og avløpsetat og med Drammen kommune om gravefri renovering av kommunale vann- og avløpsledninger.

Satser på elektriske anleggsvarebiler

Framtiden er elektrisk! I disse dager ruller NCC Infrastructure Område Oslo ut 10 nye elektriske varebiler som vil bidra til lavere utslipp og mer bærekraftig drift innen anleggsvirksomheten.

NCC signerte kontrakt på Follobanen

NCC Infrastructure har inngått kontrakt med Bane NOR på betongarbeider Loenga-Ekebergåsen, som er en del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo S og Ski. Kontraktsummen er på MNOK 250.

Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet

NCC Norges spektakulære tunnelprosjekt – byggingen av den 11 km lange Eysturoytunnelen og rundkjøring under Atlanterhavet, fikk nylig besøk av konsernsjef Tomas Carlsson fra Sverige. Og han ble imponert. 

Signerte driftskontrakt på nesten en halv milliard

NCC har nylig skrevet kontrakt med Statens vegvesen om fem års drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og deler av Jevnaker kommune i Buskerud. Kontrakten har en verdi på 464 millioner kroner.

NCC signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

NCC har inngått avtale med Stangeland Maskin om bygging av betongfundamenter og servicebygg til Guleslettene vindpark i Sogn og Fjordane.

NCC fikk medhold i ankesak på Lillehammer

5. september 2018, Oslo - Eidsivating lagmannsrett tilkjenner NCC 56,6 millioner kroner og gir NCC i stor grad medhold i ankesaken vedrørende byggeprosjektet Rosenlund på Lillehammer.

NCC signerte milliardkontrakt med Bane NOR

NCC Infrastructure signerte i dag kontrakt med Bane NOR, for bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll nord. NCC ble tildelt kontrakten 6. juli i år. Kontraktsummen er på MNOK 1.625.

Fokus på sikkerhetsadferden i NCC

5. september gjennomfører NCC Awareness day og retter i år fokuset på sikkerhetsadferden. Ved å la ansatte reflektere over egen adferd ønsker NCC å styrke sikkerheten ytterligere i prosjektene rundt om i landet.

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Omfattende miljøtiltak for å ivareta betydelige arealer matjord og et bevaringsverdig hageanlegg, står sentralt i anleggsprosjektet Carl C. Fon utfører før utbygging av Gardermobanen i Akershus. 

Thomas Dahle blir ny sjef for NCC Property Development Norge

NCC har ansatt Thomas Dahle fra REMA Etablering Oslo AS som leder for forretningsområdet NCC Property Development i Norge.

30 år som asfaltforsker i NCC Industry

Laboratoriesjef Mona Teigen mottok forrige uke medaljen for lang og tro tjeneste i NCC Industry. I 30 år har hun forsket på asfalt, så NCC kan legge Norges beste asfalt på veiene.

NCC oppgraderer Silsand barneskole

NCC har inngått avtale med Lenvik kommune i Troms om rehabilitering av eksisterende skolebygning og nybygg på Silsand barneskole. Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise og kontrakten er på MNOK 75.