Beredskapsøvelse Venjar - Eidsvoll

Viktige erfaringer fra beredskapsøvelse på Eidsvoll

NCC gjennomførte 3. mars, sammen med Bane NOR og redningsetatene, en øvelse hvor beredskapen i jernbaneprosjektet Venjar – Langset ble testet.

I øvelsen ble det simulert en alvorlig klemskade og i tillegg flere personer som var lettere skadet.

- Dette var en svært viktig øvelse hvor vi fikk testet beredskapen og ikke minst samarbeidet med redningsetatene og Bane NOR. Jeg er derfor svært godt fornøyd med øvelsen og de erfaringene vi har fått, sier Geir Kildemo, prosjektleder for delprosjektet Venjar – Eidsvoll nord.

Øvelsen ble gjennomført i spuntgropen på Wergelandstunnelen og HMS-leder Vegard Olsen understreker viktigheten av å øve samhandling sammen med byggherren Bane NOR og redningsetatene.

-Det er avgjørende at redningsetatene er kjent på anlegget og at kommunikasjonen ved hendelser fungerer godt. Øvelsen viste at dette fungerte i denne øvelsen, men det er selvfølgelig læringspunkter vi skal ta tak i og ting vi skal forbedre, sier Kildemo.

35 personer fra brannvesen og ambulanse deltok i beredskapsøvelsen. Tilbakemeldingene fra brann- og ambulansemannskap er svært positive. Det har vært en lærerik øvelse for alle involverte.

HMS-leder Vegard Olsen har vært ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av beredskapsøvelsen.

- Jeg vil takke alle som var involvert i øvelsen. Det er viktig at vi er koordinert og kjent med hvordan vi skal samhandle for å løse hendelsen på en best mulig måte. Denne øvelsen viser at våre rutiner fungerer godt, sier Olsen

Bane NOR setter sikkerhet først i alt de gjør; for medarbeidere, publikum, miljø og kjøretøy. Beredskapsøvelser som denne, er en av flere tiltak Bane NOR, sammen med entreprenører, gjør for å ivareta og forbedre sikkerheten på anleggsområder.