Vellykket samarbeid gav betongsuksess

NCC har sammen med Unicon utviklet en betong hvor natursand er erstattet med maskinsand.

NCC og Unicon har i et godt samarbeid de siste årene jobbet fram resepter på betong hvor natursand erstattes av maskinsand fra våre pukkverk i Vestfold og Telemark. Dermed har NCC Steinmaterialer nådd sitt mål om å lage en 100 prosent kurve med maskinsand som kan dekke alle krav til kvalitet på konstruksjonsbetong, flytbetong, og sprøytebetong.

- Vi har hatt ambisjoner om å optimalisere maskinsanden til å bli så bra som mulig. Her har læringskurven vært svært bratt. Tidligere forsøkte vi å kopiere kurven til natursand, men det har vi lært at vi ikke kan gjøre. Maskinsanden har andre egenskaper enn natursanden, og det må man ta høyde for i produksjon av ferdigbetong, sier Frode Jørgensen, direktør for NCC Steinmaterialer.

  • Les også NCC-bloggen: Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen

    Det er ved NCCs pukkverk i Skien, Larvik og Bergen at NCC har klart å utvikle en maskinsand som kan erstatte natursand. For NCC betyr utviklingen av maskinsand i betongen at selskapet kan utnytte 100% av alt som NCC tar ut av naturen. Dette er et bærekraftig løft i NCC og maskinsand er dermed et konsept NCC kaller Smart Choices.

- For å spare på de naturressursene vi har på kloden, er det viktig at vi utnytter alt fjell vi kan av det vi allerede tar ut av naturen i pukkproduksjon. I dag knuser vi stein opp i mange fraksjoner. Det blir da i enkelte pukkverk betydelige mengder med 0-varer det frem til nå har vært vanskelig å finne bruksområder til, sier Jørgensen.

NCC produserer maskinsand ved sine pukkverk i Skien, Larvik og i Bergen. Maskinsanden produseres i vaskeanlegg og vindsikteanlegg.

Bjørn Berg

Forretningsutvikler, Salg, NCC Industry

Frode Jørgensen, Direktør Steinmaterialer, NCC Industry
Frode Jørgensen

Direktør Steinmaterialer, NCC Industry