Trepellets erstatter gass som fyringskilde ved NCC sin asfaltfabrikk i Ålesund

Fredag 26 april åpnet NCC den oppgarderte asfaltfabrikken i Ålesund. Trepellets erstatter LPG-gass som fyringskilde og asfalten kan produseres med et betydelig lavere CO2-utslipp.

Det var Ålesund-ordfører Håkon Lykkebø Strand som sto for den offisielle åpningen av anlegget. Fabrikken har gjennom vinteren vært gjennom en omfattende oppgradering og fremstår i dag som en moderne og effektiv fabrikk som kan levere asfalt både med båt og lastebil.

-Dette er en flott dag for oss i NCC. Med pelletsanlegget på plass og andre oppgraderinger på fabrikken, står vi nå klare for en ny asfaltsesong, sier André Waage, leder for NCCs asfaltvirksomhet i Norge.

Asfaltfabrikken i Ålesund har vært en sentral produksjonsenhet i NCC og vil i de kommende årene blant annet levere asfalt til infrastrukturprosjektet E136 Breivika -Lerstad, som hadde prosjektstart i vinter. Å få på plass pelletsfyring er derfor et viktig CO2-reduserende tiltak, som vil gi betydelig redusert CO2-utslipp fra produksjonen.


-Vi har jobbet godt sammen med leverandører og er selvfølgelig stolte av at vi nå har alt på plass og kan gå løs på en ny asfaltsesong med en oppgradert fabrikk. Dette betyr mye for oss, sier Edward Bolseth, Area Manager i NCC Industry.

Trepellets er et restprodukt fra treindustrien som erstatter LPG-gass som fyringskilde ved asfaltfabrikken. NCC har utviklet en løsning som kverner trepellets til pulver, som sprøytes inn i brenneren. I Sverige benyttes trepellets på alle NCC-fabrikkene. I Norge tok NCC i bruk løsningen i 2019 og har med fabrikken i Ålesund fire fabrikker som har byttet ut fossilt brensel med trepellets.

-Det er en relativt stor investering å bygge om fabrikken og vi har behov for forutsigbarhet ved at offentlige innkjøpere som Statens vegvesen og kommunene stiller krav om CO2-kutt i sine asfaltbestillinger. Så langt har Statens vegvesen gått i front med klare krav. Det gjør at asfaltbransjen følger på og finner løsningene som skal til for å få ned CO2-utslippet, sier André Waage.


I årene fremover vil NCC iverksette flere CO2-reduserende tiltak ved flere asfaltfabrikker. Tradisjonell asfaltproduksjon krever mye energi og belaster miljø og klima med relativt store CO2-utslipp. Med NCCs nyskapende pelletskvern er NCC i front for en energiomstilling i asfaltindustrien.