Strengere sikkerhetskrav fra årsskiftet

Fra 1. januar 2017 blir hjelm med hakestropp og øyevern obligatorisk på samtlige av NCCs arbeidsplasser over hele landet. I tillegg innfører NCC i Norge nye signalgule hjelmer med refleks for økt synlighet.

NCC har høyt fokus på sikkerhet for å forebygge skader. Det er et mål i NCC at ingen medarbeidere, verken egne eller hos leverandører, blir skadet i sitt arbeid.

Fra 01. januar 2017 innfører NCC nye sikkerhetskrav for alle som som arbeider på NCCs arbeidsplasser. Det blir obligatorisk bruk av øyevern og hakestropp på vernehjelmene. Hakestroppen skal  festes til hjelmen med 3 eller 4 punkter, og den skal løsne ved et trykk på 25 kilo.

– Hakestropp og øyevern blir obligatorisk for hele NCC og samtlige av våre underleverandører som arbeider på våre bygg- og anleggsplasser. I tillegg innfører NCC i Norge signalgule hjelmer for NCC-ansatte, sier Anne Onarheim Moger, HMS-sjef i NCC Norge.

Bedre hodebeskyttelse

Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene som inntreffer i bygg- og anleggsbransjen. I Norge rapporterer Arbeidstilsynet at det over en 10-årsperiode er registrert om lag 74.000 arbeidsskader fordelt på hode, ansikt og øynepartiet. Det er basert på disse data, egne erfaringer og rapporteringer at NCC-konsernet nå har besluttet å innføre ytterligere krav til bruk av personlig verneutstyr.

Moger påpeker at hjelm festet med hakestropp sannsynligvis kunne gitt et bedre utfall i flere alvorlige ulykkestilfeller i bygg- og anleggsbransjen.

Signalgule hjelmer gir økt synlighet

Utover den obligatoriske hakestroppen og øyevernet, innfører NCC nye signalgule hjelmer som også er kjent som «high visibility»-hjelmer. Dette kravet velger NCC å innføre for alle sine ansatte som jobber med bygg- og anleggsarbeid i Norge. De nye hjelmene vil bidra til en tryggere arbeidsplass, spesielt ved arbeid i mørke, regn og tåke. For eksempel, vil tårnkranførere oppleve en langt tryggere hverdag med tanke på sikkerhet ved lasting og lossing. Også ved arbeid i eller ved veg vil dette tiltaket øke sikkerheten for de ansatte betraktelig.

Spesialtilpassede vernebriller

De nye hjelmene har integrerte nedfellbare vernebriller, og i Finland har dette allerede gitt gode resultater. Man skal også få tilgang til spesialtilpassede vernebriller som er egner seg for spesielle arbeidsområder. Spesialbrillesortimentet som kun gjelder for NCC inkluderer blant annet tettsittende vernebriller mot stein- og betongsprut, vernebriller med styrke, og vernebriller for vinkelsliping og varmearbeid.

De nye sikkerhetsreglene gjelder allerede på arbeidsplasser i Finland og deler av Sverige, men vil fra og med 1. januar 2017 gjelde i samtlige land der NCC driver virksomhet, inkludert Norge. Krav til vernebriller gjelder allerede i Danmark.