Stor redningsøvelse i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika

I morgentimene tirsdag 23. februar arrangerte Statens vegvesen, entreprenøren NCC og Asker og Bærum Brannvesen en stor redningsøvelse i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika.

Bjørnegårdtunnelen er en del av nye E16. Den blir 2,3 kilometer lang og får to kjørefelt i hvert løp. Dette skal sikre bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og bidra til byutvikling i Sandvika.

Målet med øvelsen i dag var å fokusere på klemskade inne i tunnelen, øve på evakuering til redningscontainere, øve på kjentmannsrollen, i tillegg til interne varslingsrutiner.

Redningssentralen fikk beskjed om at en person var havnet i klem under tunge metallrør, og at det var en bil som sto i flammer inne i tunnelen. Brann og redningsbil var tidlig på stedet, og de fikk satt i gang redning på dukken som lå i klem, samt slukking av bilen.

De 10 NCC- arbeiderne inne i tunnelen ble evakuert inn i en rømningscontainer. Inne i denne tunnelen er det oksygen, vannflasker, masker og samband. Dette fungerte veldig bra, og det er en stor trygghet for arbeiderne å vite at denne redningen fungerer.

Fire biler fra Brann- og redningsetaten kom, samt innsatsleder fra Politiet. Dette var en storstilt øvelse, som ga gode erfaringer for alle parter. Politiet satt stor pris på tydelig varsling av oppmøtested og skadeomfang. Utfordringene som viste seg var hvilke detaljer kommunikasjonen skulle inneholde, dette ble avklart på oppsummeringsmøtet i etterkant av øvelsen.

Dette var første gang brannvesenet var nede i denne tunnelen, og alle mente dette hadde vært en veldig nyttig øvelse.

Budstikka var til stede under øvelsen, se filmen deres her.