Sommerjobb i NCC

Sommerjobb i NCC har gitt viktige erfaringer

I sommer har NCC gjennom sommerjobber lagt til rette for at studenter skal få viktig og relevant erfaring fra byggeprosjekter. Tilbakemeldingene fra studentene er svært gode.

Det er studenter tilknyttet Kompetanse- og rekrutteringsprogrammet i NCC som har fått muligheten til å få et innblikk og verdifull erfaring fra byggeplassene.

Hensikten med NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram er å gi studentene innsikt i hvilke jobbmuligheter det er i NCC.

Studentene får i løpet av sommerferien muligheten til å opparbeide seg verdifull kompetanse gjennom relevant arbeidserfaring. Veien til fast ansettelse i NCC går ofte gjennom disse plassene.

KR-studentene ble oppfordret til å skrive en blogg om sine erfaringer fra sommerjobben. Den utfordringen tok studentene på strak arm.

Christina Johansen_LoRes
Christina Johansen

Ansvarlig for rekruttering og Employer Branding, NCC Group

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group