Bli student@NCC!

Student@NCC er vårt program for deg som er under utdanning, og kjernen i programmet dreier seg rundt at vi blir bedre kjent med hverandre mens du enda er student.

Student@NCC-programmet het tidligere Kompetanse og rekrutteringsprogrammet (KR), men inneholder det samme. Kjernen i programmet er sommerjobb på et prosjekt, slik at du kan få muligheten til å se flere sider av de mange forskjellige karrieremulighetene vi kan tilby i NCC.

Hva er student@ncc?

Mellom sommerjobbene vil vi normalt legge til rette for samlinger, noen ganger fysisk og noen ganger virtuelt. Vi arrangerer blant annet prosjektbesøk, faglig påfyll, workshops eller presentasjoner som videre kan hjelpe deg med å finne den beste karriereveien for deg etter endte studier.

Du vil også bli prioritert for samarbeid rundt hovedoppgave (bachelor/master), og dersom det gir mening med deltidsjobb vil du også prioriteres for dette. 

Hvordan søker du student@ncc?

Å bli student@NCC passer for deg som tar en ingeniørgrad knyttet til bygg, anlegg eller industri, og som er på andre året bachelor eller 3./4. året på master.

Vi lyser normalt ut sommerjobbene våre tidlig i januar måned, og for å holde deg oppdatert anbefaler vi at du abonnerer på ledige stillinger med stikkord «Sommerjobb». 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg.