Sikkerhet i fokus på svensk-norsk prosjekt

Sikkerhet og brannslukking sto i fokus når Svante Hagman besøkte det svensk-norske prosjektet E18 Knapstad-Retvet i Norge under Health and Safety week.

Prosjektet hadde invitert leverandører og underentreprenører til HMS-dag, onsdag 11. mai, på Knapstad. Leverandørene presenterte sine produkter på egne stands og de frammøtte fikk forsøkt seg på blant annet ulike maskiner, sikkerhetsutstyr og hjertestarter.

Per Anders Quist er prosjektleder på Knapstad, og holdt en inspirerende tordentale der han understrekte viktigheten av at sikkerhet må prege hverdagen i alt vi gjør. Quist var glad for det gode arbeidsmiljøet som preget prosjektet, og var 100% tydelig på at under hands ledelse er det null toleranse for mobbing.

Forretningsområdesjef i NCC Infrastructure, Svante Hagman, var også tilstedet på arrangementet. For Svante er det viktig at det settes ekstra fokus på helse og sikkerhet i denne uken, og han understreket at dette skal prege hverdagen hele året.

Dette er første gang hele NCC-konsernet samler seg om en felles uke for samtlige 18.000 ansatte, og her har Norge vært en viktig inspirasjon, hvor HMS-uken har vært gjennomført i fem år.