Rent vann er ingen selvfølge

I dag er det Verdens vanndag. For de fleste av oss i Norge er reint drikkevann en selvfølge, men det er det ikke. Det dukker stadig opp eksempler på at vannkvaliteten ikke holder mål. Fornyelse av ledningsnettet er ofte avgjørende, og her finnes det gode løsninger.

Øyvind Enger i NCC har jobbet med fornying av vann- og avløpsledninger siden 1972 og har vært sentral i utviklingen av NoDig-løsninger og PU-liner i Norge. Han mener rørfornying har kommet høyere på agendaen de siste årene og trekker blant annet frem kommunene Oslo og Bærum som gode eksempler på at langsiktighet og planmessig arbeid er nøkkelen til en fornyelse av ledningsnettet.

– Både Oslo og Bærum har jobbet langsiktig med fornying av vannledninger gjennom mange år. Det har spart samfunnet for store kostnader og sikret vann av høy kvalitet til mange innbyggere, sier Enger.

Øyvind Enger mener norsk vann holder god kvalitet ut fra vannverkene, men forringes når det skal fraktes gjennom vannledningsnettet og ut til forbrukerne. Gamle gjengrodde rør, sprekker og skader fører til at bakterier nyter livet og forringer vannkvaliteten. Samtidig forsvinner mye vann på veien frem.

– Lønnsomt og effektivt


Fornyelse av ledningsnettet må gjøres. Å gjøre det før ledningene kollapser er lønnsomt og effektivt for kommunene. NCC vært med på å fornye rundt 150 000 meter vannledninger med NoDig-løsninger og PU-liner, en løsning med et polyuretanbelegg som sprøytes inn i de gamle rørene.

Denne løsningen gjør at de gamle vannrørene fornyes uten graving og fornyelsen av ledningsnettet kan utføres raskt, uten sperring av veier og gater og med et svært lite CO2-avtrykk. Med relativt liten arbeidsinnsats bidrar NCCs løsninger til at rørene gir befolkningen reint vann i nye 60 – 100 år.

– NCC er en ledende aktør i markedet for rørfornying og NoDig-løsninger. Å bidra til at befolkningen får god kvalitet på drikkevannet, gir en god følelse, sier han.

Med gode løsninger og dyktige folk står NCC klare for å bidra til at vann av god kvalitet kommer ut til Norges befolkning

Rent drikkevann er ingen selvfølge. Det ligger mye arbeid bak hver liter vann som kommer frem til vannkranen. Tenk på det neste gang du tar deg et glass vann.

 

Les mer om NCCs tjenester innen vann- og ledingsrenovering

Øyvind Enger i NCC har jobbet med fornying av vann- og avløpsledninger siden 1972 og har vært sentral i utviklingen av NoDig-løsninger og PU-liner i Norge.