NCC har gjennomført nytt asfaltprosjekt med lys asfalt

I høst har NCC lagt lys asfalt i Fyllingsdalstunnelen i Bergen. Den 2 900 meter lange gang – og sykkeltunnelen vil bli lys og godt tilrettelagt for syklister når den åpner våren 2023.

NCC fikk utfordringen om å legge hvit asfalt Fyllingsdalstunnelen som går gjennom fjellet Løvstakken og tente umiddelbart på idéen om å legge 800 tonn lys asfalt i sykkelveien. NCC Industry sin oppdragsgiver har vært Marti Tunnel AB.

-Vi la sommeren 2021 lys asfalt i en vognhall for Bybanen. Resultatet ble veldig godt og vi er derfor godt fornøyde at vi nå kunne ta lys asfalt inn i Fyllingsdalstunnelen også. Her har vi får vist at med solid kompetanse og interesse for faget, er det mulig å få til mye spennende, sier prosjektleder Kristian Frantzen i NCC.

Gang- og sykkeltunnelen gjennom fjellet Løvstakken blir en av verdens lengste tunneler for gående og syklende og med lys asfalt ligger alt til rette for en fin opplevelse.

-Med et godt samarbeid i lag med oppdragsgiver samt god kompetanse, planlegging og logistikk internt med utlegging, produksjon, asfalt-lab og ledelse har vi klart og løst denne oppgaven meget bra, sier Frantzen.

Sammen med lys asfalt vil tunnelen også innredes med, lys, lyse veggplater og andre fargevalg som sammen vil skape en trygg opplevelse gjennom tunnelen både for gående og syklister.

-Det er en relativt krevende oppgave å produsere den lyse asfalten og det benyttes blant annet fargestoff og blankt bitumen. Fabrikken må også renses før vi setter i gang en spesialproduksjon. Men vi tror nok at farget asfalt vil bli mer vanlig i årene fremover og produksjonsmetodene vil nok forenkles betydelig. Så da regner jeg med at vi kan vi produsere asfalt i en lang rekke farger, avslutter prosjektleder Kristian Frantzen.

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group