Nybygde splittlektere gir større anleggskapasitet

To nybygde splittlektere med lastekapasiteter rundt 300 kubikkmeter er ferdigbygget og klare til bruk i undervannsspesialisten Sjøentreprenørens anleggsarbeider langs norskekysten.

De nye splittlekterne «Bergfri» og «Bergmann» er 36 meter lange og 8 meter brede, og har en dobbelt så stor lastekapasitet som de lekterene Sjøentreprenøren bruker i dag.

– Splittlektere er avgjørende for å utføre de jobber vi skal gjøre. Vi vil nå få enda større kapasitet i prosjektene, og ikke minst en sikrere og mer forutsigbar drift, forteller en fornøyd daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren.

Sjøentreprenøren er ett av NCCs datterselskaper, og er ledende på undervannsarbeider, utdyping av sjøbunn, konstruksjoner og mudringsarbeider i Norge. Sjøentreprenøren | NCC

– Det er første gang Sjøentreprenøren anskaffer helt nybygget materiell av denne typen, så dette vil ha stor betydning for oss, våre kunder og oppdragsgivere, forteller prosjektleder Jon Børslid Nesse i Sjøentreprenøren.

Bygget i Polen
Splittlektere muliggjør blant annet effektiv frakt av mudrings- og utfyllingsmasser under anleggsarbeider på sjøen, der splittfunksjonen gjør at uttømmingen av massene skjer raskt og enkelt.

Lekterene er bygget ved verft i Polen og med norske leverandører innen hydraulikk, elektro og skipsdesign. De er bygget og sertifiserte i tråd med Sjøfartsdirektoratets spesifikasjoner og regelverk. 

«Bergfri» og «Bergmann» ligger ved kai i Bergen, og skal om kort tid settes inn i prosjekter Sjøentreprenøren er i gang med, blant annet i den pågående utbedringen, miljøoppryddingen og fornyelsen av havner i Hammerfest. Ren havn, Hammerfest | NCC

To nybygde splittlektere med lastekapasiteter rundt 300 kubikkmeter er ferdigbygget og klare til bruk i undervannsspesialisten Sjøentreprenørens anleggsarbeider langs norskekysten.
Begge splittlekterene liggende til kai i Bergen.
Testing av splittlekter ved kai i Bergen.
Testing av splittlekteren ved kai i Bergen.
Fra byggingen av splittlekterene ved verft i Polen.
Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure