Ny vår betyr økt aktivitet for NCC Profilbetong, her er medarbeidere i full sving langs fylkesvei 61 i Hordaland. Foto: Vidar Hope/Sunnhordland

Ny sesong for glidestøpt betong

NCC Profilbetong utfører blant annet glidestøp av midtdelere, siderekkverk, kantstein og banketter langs norske og nordiske veier. Og når våren kommer, er det en rekke veistrekninger som behøver oppgradering.

– I forrige uke var endelig vinteren over og sesongen for glidestøpt kantstein startet på Stord hvor NCC Profilbetong støpte 1500 meter med fortauskant, sier Eva Kvalvik som gir tilbud på og drifter alle kantstein prosjekter i NCC Profilbetong.

Nye fortauskanter inngår som en oppgradering av fylkesveistrekningen med nytt asfaltdekke, forbedrede kumlokk og nye busslommer, et oppdrag for Statens vegvesen.

Profilbetongs produksjonsmetode er både fleksibel og tidsbesparende, og det kommer godt med når mye skal gjøres i en tidsbegrenset sesong.

– Hver sesong er kort og hektisk, men hvert år støper Profilbetong titusenvis av meter med midtdeler, rekkverk, kantstein og bankett over hele Norge og Norden, sier Kvalvik.

Les mer om NCC Profilbetong.