NCCs snøsmelter har jobbet 24/7 i vinter

Hvert tredje minutt døgnet rundt er et lastebillass med snø fra Oslo og omegns gater og torg smeltet og renset i vinter av NCCs egenutviklede snøsmelteranlegg S/S Terje.

Det har vært en snørik vinter i Oslo-området, og fra 2.januar og fram til 14.mars har NCCs snøsmelter på Grønlikaia i Oslo havn mottatt 445 641 kubikkmeter med snø. Det er nest største volum noensinne, bare 2018-sesongen var mer snørik, forteller prosjektleder Hans Kevin i NCC.  

– Det har vært en hektisk sesong der vi i perioder har jobbet sju dager i uken døgnet rundt. Vi har tatt unna den snøen vi har mottatt til enhver tid, og har kun hatt ett uønsket stopp på fire timer i løpet av hele vintersesongen, sier Kevin, som er ansvarlig for driften av NCCs snøsmelteranlegg.  

Med til tider skytteltrafikk til og fra smelteanlegget er det totale antall lastebillass i vinter på 22 103, eller rundt 25 biler i timen dag og natt.  

Løser deponiutfordringer 

NCCs egenutviklede snøsmelte- og renseanlegg løser utfordringer for kommuner, offentlige veiholdere og andre som ikke har alternativer til dagens miljøbelastende deponering av snø.  

Det var sjefingeniør Terje Myrhaug i NCC som hadde ideen til snøsmelteanlegget, og som var ansvarlig for hele utviklingsprosessen fram til anlegget ble satt i drift i Oslo i desember 2011. Derfor heter anlegget Terje. 

Anlegget smelter snøen ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvann. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for alle forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller, som fraktes til godkjent deponi. Det rensede smeltevannet føres deretter ut i fjorden igjen.  

– I vinter har vi blant annet renset ut vel 2000 tonn grus samt 1000 tonn slam fra snøen. For øvrig så fikk vi på slutten av sesongen også renset ut to elsparkesykler, så da er vi på snittet fra tidligere vintre, forteller Kevin. Utallige betongfundamenter til skilt, betongsteiner med vekt inntil 2 tonn, samt et førerkort, er også blant funnene i vinterens snøvolumer.  

Denne vinteren har vært snørik og tydelig vist behovet for snødeponimuligheter for Oslos veinett, sier seksjonssjef for Veidrift og vedlikehold, Joakim Hjertum, i Oslo kommune Bymiljøetaten.  

– Deponering av snø på snøsmelteanlegget til NCC har pågått i stor utstrekning dette vinteren. Ved å benytte snølekteren, kan Oslo nå gå en vår og sommer i møte uten store snøhauger som minne om snøen som falt, sier Hjertum. 

13.vintersesong for NCC SnowClean

Det er 13. vintersesongen NCCs snøsmelterlekter håndterer snø på oppdrag for Oslo kommune, Bymiljøetaten. Det meste av snøen som håndteres kommer fra kommunens deponier.  

Men selv om siste snøfnugg er mottatt er ikke sesongen helt over for snøsmelteren. Nå venter minst en måned med slamsuging, fjerning av grus og slam, og klargjøring for neste sesong. 

Les mer og se film om NCC SnowClean 

 

NCC SnowClean in i Oslo harbour
NCC SnowClean
NCC SnowClean in Oslo harbour
NCC SnowClean interior