NCCs juledonasjon skal gi barn leksehjelp

NCC ønsker å bidra til å gi barn og unge gode forutsetninger for å lære og utdanne seg. Juledonasjonen 2021 går derfor til en rekke organisasjoner i Norden som gjør en forskjell for mange ved å støtte barn med leksehjelp.

– NCC er et kunnskapsbasert selskap og vi har alltid rekruttert kunnskapsrike medarbeidere og vil alltid gjøre det. Det er opplagt for oss å hele tiden utvikle selskapet. Vi synes det er viktig at barn og unge har gode forutsetninger for å lykkes i grunnskolen, noe som legger grunnlaget for videre studier. Årets juledonasjon gjør at flere kan lære mer, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC.

Åretes juledonasjon fra NCC er på totalt 1 million svenske kroner som blir fordelt likt mellom de nordiske landene. I Norge, Danmark og Finland går donasjonen til Røde Kors sin leksehjelp. I Sverige går donasjonen til Mattecentrum.

– Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene. I en skolehverdag hvor lekser er avgjørende for å henge med, ser vi at mulighetene for å lykkes og få den hjelpen man trenger ikke gjelder alle. Med Røde Kors Leksehjelp ønsker vi å bidra til å realisere potensialet til barn og unge ved å tilby hjelp og støtte til de som ikke har mulighet til å be om hjelp hjemme. Leksehjelp skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller for elever i grunnskole og videregående skole. Vi takker NCC for at de valgte å donere julegaven deres til oss, sier Una Cecilie Aagesen, seniorrådgiver i Røde Kors i Norge.

– Med NCCs bidrag kan disse organisasjonene hjelpe flere barn til å utvikle seg i skolen og til å skape en bedre fremtid, sier Tomas Carlsson.