Bygg tro på fremtiden

Hvert år gir NCC en juledonasjon fremfor kort og gaver til ansatte og kunder. I år er vi stolte av å kunne støtte organisasjoner som tilbyr barn og unge leksehjelp, og på denne måten muliggjør vi at flere elever kan få mer ut av sin utdanning og øke trivselen deres på skolen.

NCC er et kunnskapsdrevet selskap, som er avhengig av en jevn rekruttering av unge talenter for å kunne videreutvikle selskapet. Vi vil bidra til tilrettelegging og gode rutiner for barn og unge for å kunne gjøre det bra på skolen, noe som vil legge grunnlaget for videre studier.

Åretes juledonasjon fra NCC er på totalt 1,5 million svenske kroner som blir fordelt likt mellom de nordiske landene og videre til følende organisasjoner:

Danmark, Finland og Norge: Røde Kors leksehjelp, hjelper skolebarn som ikke får leksehjelp hjemme.

Sverige: Mattecentrum, som gir gratis støtte for å forbedre og stimulere elevenes kunnskap og interesse for matematikk, både online og offline.

‒ Vi vet at utdanning gir barn og unge flere valgmuligheter i fremtiden. Ved å støtte organisasjoner som tilbyr leksehjelp, spesielt innen matematikk og naturfag, kan vi skape mer likeverdige konkurransevilkår og forhåpentligvis få flere unge til å velge en karriere innen ingeniørfaget, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC.

Tidligere donasjoner

Vil du se hva våre tidligere juledonasjoner har gått til? I bloggen vår beskriver mottakere av juledonasjonen med egne ord hvordan julegaven fra oss har kommet til stor nytte.