Fra venstre: Rune Stokstad, Vanja Eilertsen, Kai Heimtun, Professor Martin Fischer, Marte Hemma, Thomas Warnquist, Martin Palm og Ellen Stupar Krogsgård.

NCC styrker seg på VDC

Hele sju norske NCCere fikk utdelt VDC-sertifikater i Stockholm i forrige uke. Martin Fischer, professor i Civil and Environmental Engineering fra Stanford University i California stod for utdelingen. Av de sju som fikk sertifiseringsdiplomene, var tre fra Building Norge og fire fra NCC Infrastructure Norge.

Dette er tredje kull fra NCC som har gjennomført en omfattende opplæring i fremtidsrettet bruk av VDC (Virtual Design and Construction). NCC tilbyr VDC-sertifisering for å sørge for at selskapets spesialister kan oppleve en større forståelse for hvordan å bruke VDC utover bare BIM. Noe som ble trukket frem var hvordan man bruker målinger som f.eks. det å måle fremdriften så man jobber mer effektivt og finner smartere løsninger. Da er det viktig å skape interne pådrivere som vet hva som legges i begrepene og prinsippene som så resten av organisasjonen kan ta i bruk.

Mer enn bare BIM

VDC gir en mer helhetlig tilnærming til ny teknologi og nye hjelpemidler, og bidra til at prosjektmålene oppnås ved å påvirke produkt, organisasjon og prosess. Det brukes 3D-modeller for å lette kommunikasjonen mellom alle involverte parter. I tillegg gir metoden et tydelig og felles bilde av byggeprosessen og det ferdige produktet.