NCC har inngått samspillsavtale med Bane NOR for ombygging av jernbanestasjoner

NCC har i dag signert en samspillskontrakt med Bane NOR for ombygging og tilpasning av åtte jernbanestasjoner i Oslo-regionen for nye togsett.

Samspillsavtalen innebærer et tett samarbeid for å jobbe frem gode og effektive løsninger for det kommende ombyggingsarbeidet av jernbanestasjonene.

Det skal innføres nye og lengre tog på lokalstrekninger i Oslo-området og en del togstasjoner behøver å tilpasses dette. Etter planen skal deler av samspillet ferdigstilles i løpet av sommeren 2024.

Jeg er utrolig fornøyd med å endelig ha på plass en entreprenør. Vi har hatt en omfattende og grundig prosess før valget falt på NCC, og nå ser vi veldig frem til å komme i gang, sier prosjektsjef i Bane NOR Kristin Slaaen Rørvik.

– Vi er svært fornøyde med denne samspillsavtalen og gleder oss til å starte samspillsarbeidet med alle involverte. Samspillet vil involvere en rekke fagdisipliner og passer derfor svært godt til vår kompetanse og vår evne til å gjennomføre komplekse infrastrukturprosjekter, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Prosjektet Stasjonstiltak Strømmen - Oslo - Ski omfatter ombyggingstiltak av varierende omfatning og kompleksitet på stasjonene Strømmen, Fjellhamar, Haugenstua, Grorud, Nordstrand, Ljan, Kolbotn og Langhus. Stasjonene skal forlenges samt gjennomgå andre tilpasninger. Fremdriftsplaner for de enkelte stasjonene skal det jobbes med i samspillsfasen.

Samspillsentreprise
Kontrakten er en totalentreprise med samspill som innebærer et tett samarbeid mellom NCC Infrastructure og Bane NOR om løsninger, rekkefølge og anleggsgjennomføring. Samspillsfase 1 omfatter prosjektering og planlegging og startes omgående. Samspillsfase 2 er selve gjennomføringsfasen, og avtale for totalentreprisen planlegges å signeres i løpet av 2024.

Stasjonene skal være ferdig ombygget og tilpasset for de nye togene som etter Bane NOR sin plan skal settes i trafikk på strekningene i løpet av 2025 og 2026.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Renate Berget, Head of department Infrastructure, Division Civil Engineering Øst
t. 97 08 07 78

Tor Heimdahl, Media manager NCC i Norge  
t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.