NCC med de kraftigste maskiner til jernbaneprosjekt i Drammen

NCC-selskapet Hercules Fundamentering henter inn de kraftigste og nyeste fundamenteringsmaskiner fra NCC i Danmark for å håndtere utfordrende bore- og peleoppgaver ved jernbaneprosjekt ny Drammen stasjon – Sundhaugen.

NCC-samarbeid over landegrensene sikrer et solid fundament for det omfattende infrastrukturprosjektet ved Drammen stasjon. 

Fundamenteringsekspertene i Hercules Fundamentering har styrket laget med personell og maskiner fra danske NCC Fundering, som i disse dager er i full gang på det som er et av de mest komplekse infrastrukturprosjektet som NCC har gjennomført i Norge. Grunnarbeidet skal sikre grunnlaget for nye Drammen stasjon og utvidelse av jernbanen i Sørøst-Norge.

  Vi er svært fornøyd med at vi på denne måten kan ta i bruk de aller beste og mest effektive fundamenteringsmaskiner i prosjektet. Ved å samarbeide på tvers av landegrensene utnytter vi hverandres utstyr, kunnskap og kapasitet best mulig, sier prosjektleder José Ayala i Hercules Fundamentering.

Ifølge områdedirektør Frank Rolad Nielsen i danske Hercules Fundering er det noen av selskapets beste kompetanser innen borede peler i Danmark samt de største danske fundamenteringsmaskiner, som utfører arbeidet i Drammen.

To danske maskiner skal bore 104 peler
NCCs norske fundamenteringseksperter utfører alt grunnarbeidet i forbindelse med det omfattende jernbaneprosjektet som er en sentral del av Inter City-utbyggingen på Vestfoldbanen.

De danske spesialistene fra Hercules Fundering vil være en del av prosjektet i vår. Her skal de ved hjelp av to fundamenteringsmaskiner som veier over 200 tonn til sammen, bore 104 peler ned i grunnen.

– Vi har hentet maskinene fra maskinparken vår i Danmark. Den ene – vår LB20 – har vi utstyrt med splitter nytt DTH-utstyr som kan håndtere harde materialer, som norsk sprengningsstein. Den kraftige maskinen skal erstatte det overliggende sprengningslaget med sand og grus. Etter dette må vår LB36 sekantpelemaskin bore 52 peler på 21 meter og 52 peler på 8 meter», sier Andreas Oll, prosjektleder i Hercules Fundering, NCC Infrastructure i Danmark.

Den store LB36 sekantpelemaskinen er Hercules' største maskininvestering noensinne – også på nordisk nivå, og kommer rett fra de større borejobbene i København.

Borede peler gir mindre støy
Rent praktisk består arbeidet i å bore et hull ved hjelp av et såkalt bore- og stålforingsrør. Dette hjelper til med å fjerne jorda fra borehullet, hvor stålforingsrøret sørger for at hullet ikke kollapser og er samtidig med på å bane vei for boreutstyret ned gjennom lagene. Når boringen er ferdig fylles hulrommet med armering og betong, og pelen er ferdig.

– Metoden har blitt veldig populær i Danmark fordi den egner seg for nybygg i områder der det allerede er bygninger. Borede peler belaster nærområdet mindre når det gjelder støy og vibrasjoner sammenlignet med tradisjonelle metoder som å slå ned peler, sier Andreas Oll.

Storskala infrastrukturprosjekt
NCC i Norge utfører jernbaneprosjektet for Bane NOR og omfatter alle underbygningsarbeider på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeider på og ved Drammen stasjon, en promenade, en gangtunnel og deler av ny bybru over sporområdet. Prosjektet er en del av InterCity-satsingen og skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetider og flere togavganger.

 

Fakta UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen

Prosjektleder Andreas Oll fra Hercules Fundering i NCC Infrastructure Danmark.
Prosjektleder Andreas Oll fra Hercules Fundering i NCC Infrastructure Danmark.