NCC-lærlingene delte erfaringer på det årlige lærlingetreffet

50 lærlinger fra NCC var denne uken samlet til det årlige lærlingetreffet i NCC. På agendaen sto kulturbygging, erfaringsutveksling, helse og ikke minst vennskap.

-Samlingen har gitt oss muligheten til å dele erfaringer og fylle på med HMS-kunnskap og andre sentrale temaer for selskapets lærlinger. Men like viktig har det vært å bygge den gode NCC-kulturen og ikke minst få et avbrekk fra en hektisk hverdag som lærling og knytte vennskap, sier Kerstin Wenzel, leder for NCC-skolen og fortsetter:

-Vi bygger vår bedriftskultur og våre kommende fagarbeidere får under samlingen snakke sammen, dele erfaringer og får råd fra mer erfarne NCC-ansatte, fortsetter Wenzel.

Den årlige samlingen for lærlingene i NCC og datterselskaper er en obligatorisk samling og står sentralt i arbeidet med å skape samhold, få nye impulser og bli bedre kjent med andre deler av virksomheten enn det de er vant til med i det daglige.

-Det er fantastisk at vi kan samle våre unge og dyktige lærlinger, på tvers av både fag og forretningsområder. For NCC er det viktig å skape gode utviklingsmuligheter og læringsarenaer for våre lærlinger. Vi er en bransje i spennende endring, hvor vi leverer stadig mer komplekse prosjekter. Derfor er vi avhengige av videre utvikling og et sterkt og kompetent fagmiljø. Våre lærlinger har en spennende karriere og jobbhverdag foran seg, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

Prosjektbesøk
Under samlingen på Gardermoen ble det også tid til et prosjektbesøk på NCC-prosjektet Gardermoen Renseanlegg.

-Prosjektet er i en hektisk fase, men for fremtidens yrkesarbeidere i NCC må vi ta oss tid til å vise frem hva vi holder på med, sier HMS-leder ved prosjektet, Tim Moberg.

Tre på lærlingesamling:

-Et lærerikt og flott opplegg under samlingen. Fint med prosjektbesøk og sosiale aktiviteter. Jeg er såkalt voksenlærling og startet i mai i år. Skal etter planen gå opp til fagprøve i 2025. I hovedsak har jeg så langt jobbet med asfalt i Trøndelagsregionen.
--> David Stamnli, lærling i asfaltfaget

-Det har vært moro se på alle de forskjellige fagene vi har og få et innblikk i NCCs forskjellige virksomhetsområder. Vi ser at vi er del av noe større. Jeg startet som lærling i 2021 og har jobbet i tunnelprosjekter på Færøyene og i Stockholm i Sverige.
--> Alexander Bergseth, lærling i fjell- og bergverksfaget

-Fin samling hvor du blir kjent med andre lærlinger og du får høre hvordan de har det på jobb. Samtidig er det vel godt med en liten pause fra hverdagen. Jeg jobber på prosjekter i Bergensområdet.
--> Lisa Wallem, lærling i betongfaget.

  • David Stamnli. Lærling i asfaltfaget

  • Alexander Bergseth. Lærling i Fjell- og bergverksfaget.

  • Lisa Wallem. Lærling i betongfaget.