Vestfoldkommuner samlet til fagdag om asfalt hos NCC

NCC inviterte alle kommunene i Vestfold til fagdag på asfaltlaboratoriet i Lier og Lierskogen asfaltverk, for å markere starten på 2. driftsår innenfor VOIS-avtalen.

I Vestfold har kommunene gått sammen i et felles innkjøpssamarbeid kjent som Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid, forkortet VOIS. Det er NCC som har VOIS-avtalen for asfaltarbeider. NCC og Vestfoldkommunene er inne det andre driftsåret i VOIS-avtalen, som ble inngått i 2018 og omfatter asfaltarbeider i hele Vestfold for årene 2018-2022. Asfaltarbeider utføres i syv forskjellige soner og innebærer et vidt spekter av oppgaver innenfor asfaltering.

For å markere starten på den andre asfaltsesongen innenfor VOIS, inviterte NCC alle vestfoldkommunene til fagdag om asfalt. Oppmøtet var meget godt. Vert for fagdagen var Marius Røed, Distriktssjef for Vestfold og Telemark i NCC Industry. Målsettinger for fagdagen var å vise hvilke ressurser og hvilken kompetanse vestfoldkommunene har tilgang på gjennom VOIS-avtalen.

Dagen startet på NCCs asfaltlaboratorium på Lierstranda, der laboratoriesjef Mona Teigen ga en grundig innføring i asfaltens oppbygging, forskjellige typer asfalt og hvilke muligheter som finnes. Mona Teigen er inne i sitt fjerde tiår som asfaltforsker. For NCC er det viktig at de som bruker oss på asfalt vet hvilke muligheter som finnes.

«Asfalt er mye mer enn AGB. I dag har vi fått kunnskap om forskjellige typer asfalt, tetthet og PMB, polymermodifisert bitumen. Det er artig å se hvordan tester på asfalt utføres. For oss som jobber med de kommunale veiene er det bra å ha kunnskap om forskjellige typer asfalt. Fra nå av kommer jeg til å vurdere bæringen i underlaget nøyere, og jeg vil stille mer detaljerte krav til type asfaltblanding», sier Jan Olaf Ottosen, Avdelingsleder vei i Tønsberg kommune.

Les også: NCC legger Green Asphalt ved TINEs nye meieri i Bergen

Andre del av dagen ble tilbrakt på NCCs asfaltverk på Lierskogen. Vidar Skinnarland i NCC Industry viste deltagerne rundt på verket og gikk gjennom hva som trengs for å produsere asfalt av høy kvalitet og metoder for produksjon av miljøvennlig asfalt.

«Fagdagen har vært veldig bra. Jeg har lært mye nytt i forhold til forskjellige typer asfalt, underlaget asfalten legges på og forskjellige bruksområder for asfalt. VOIS-kontrakten er vi positive til da den gir oss høyere volumer til sammen, og dermed lavere priser per tonn asfalt», sier Vidar Hårstad, som har ansvaret for 35 mil med kommunale veier i Sandefjord kommune.

Det var god stemning gjennom hele fagdagen og etterlatt inntrykk er at mange lærte enda mer om asfalt enn det de visste fra før. Gjennom VOIS-avtalen leverer NCC et bredt spekter av tjenester innenfor asfaltering, og tilbakemeldinger fra kommunene tyder på VOIS-avtalen fungerer bra for alle involverte.

Marius Røed, Distriktssjef for Vestfold og Telemark i NCC Industry. Foto: NCC / Andreas Faye-Schjøll
Ansvarlige for vei og bydrift i flere vestfoldkommuner besøker Lierskogen asfaltverk. Foto: NCC / Andreas Faye-Schjøll