NCC legger Green Asphalt ved TINEs nye meieri i Bergen

NCC Green Asphalt, gjenbruk av asfalt og eget miljøregnskap for hele asfaltleveransen gjorde at NCC fikk asfalteringsoppdraget ved det som skal bli Nordens mest effektive, fremtidsrettede og lønnsomme meieri.

TINE og deres entreprenør LAB var på jakt etter miljøasfalt til det nye meieriet, og valget falt på NCC og NCC Green Asphalt. Rundt 5.700 tonn Green Asphalt asfalt er i ferd med å legges ut.

- NCC presenterte et tilbud med grønn profil og oppdragsgiver valgte oss på grunn av at vi kan levere det mest miljøvennlige produktet totalt. Like viktig som NCC Green Asphalt er det at vi påtar oss å føre et detaljert miljøregnskap for hele asfaltleveransen til prosjektet, fra asfaltproduksjon, transport, drivstofforbruk til utleggingen, forteller Stian Lyngsgård, områdesjef entreprise SørVest i NCC Industry.

Rådal asfaltfabrikk ligger i kort kjøreavstand fra det nye meieriet. Asfaltfabrikken leverer Green Asphalt; asfalt med lav temperatur og gjenbruk av asfaltmasser. NCCs utlegger og alt av maskiner vi benytter i prosjektet går på miljødiesel HVO100.

Se også: Ny maskinsand fra NCC viser meget gode egenskaper i betong

På prosjektet ble det valgt transportør som også bidrar med en rekke miljøtiltak. De benytter utelukkende biler med Euro 6 motor som går på milesBIO HVO100 laget av avfall. Dette gir inntil 90% CO2-reduksjon sammenlignet med bruk av fossil diesel. Bilene har felger av aluminium for lavere egenvekt, dekk fra Bridgestone som gir lengst kjørelengde per dekk, og tandemløft (aksel-løft) for å redusere drivstofforbruk og dekkforbruk. Kun biler med høy nyttelast brukes i dette prosjektet, for å minske forbruk og utslipp per tonn asfalt transportert.

Sjåførene har dokumentert kurs i økonomikjøring som gir besparelser både på dekk, bremser og diesel. Det er innført digitalt registreringssystem for timeføring, fakturering, godkjenning av timer og oppdrag, for å eliminere tomkjøring tilbake til oppdragssted der man ellers måtte kjørt for å få underskrevet papirer.

Alle tiltak summert vil transporten spare miljøet for 70-95% utslipp av NOX og CO2 sammenlignet med transport som ikke benytter disse tiltakene.

Prosjekt Nytt TINE Meieri Bergen har helt fra planleggingsstadiet hatt ambisiøse målsettinger for bærekraft og miljø. Overordnet målsetting har vært å bygge Nordens mest effektive, fremtidsrettede og lønnsomme anlegg. Med en kostnadsramme på MNOK 800 og en størrelse på 18.000 kvadratmeter er det nye meieriet på Flesland en av de aller største enkeltsatsingene til TINE.

Meieriet skal kobles til fjernvarmenettet på Flesland og vil få 6000 kvadratmeter solceller på taket, for å produsere egen strøm. I tillegg blir det egen fyllestasjon for biodiesel til distribusjonsbilene, og det legges opp til elektrifisering av TINEs bilpark på sikt. NCCs leveranse av NCC Green Asphalt er et viktig bidrag til prosjektets totale miljøregnskap.

Les mer om NCC Green Asphalt

Se NCC legge ut Green Asphalt