NCC bygger tunnelbane under Stockholm sentrum

NCC Norges tunnelavdeling har en sentral rolle når NCC bygger stasjon Hagastaden på den nye tunnelbanelinjen til Arenastaden i den svenske hovedstaden, på oppdrag for Region Stockholm.

Tunnelutbyggingen skal gjøre det enklere og raskere å reise mellom bydeler i den svenske hovedstaden. Prosjektet er omfattende og teknisk komplekst, der det tas særskilte og løpende hensyn til almenheten, pågående virksomheter og trafikk.

Ressursmessig utføres rundt 40 prosent av utbyggingsprosjektet, blant annet maskiner og fagpersonell, av NCCs norske tunnelavdeling, forteller prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure Norge.

– Vi er en erfaren gjeng som har jobbet sammen i flere år, og de fleste av oss nordmenn kommer rett fra NCCs undersjøiske tunnelprosjekter på Færøyene, sier Grønvold.

På prosjekt Hagastaden gjør NCCs tunnelavdeling all tunneldriving og bergsprengning under jord, blant annet bygging av sportunneler, plattformhaller og servicetunnel, dessuten alle vannsikringsarbeider. Tunneldrivingen skal pågå fram til årsskiftet 2024/25.

Særskilt lave rystelsesgrenser

Byggingen av stasjonen gjennomføres midt i Stockholm sentrum, tett på blant annet boliger, Karolinska Universitetssjukhuset, Gustav Vasas kirke, Karolinska Institutet, kontorer og annen bybebyggelse samt pågående trafikk både over og under jorden.

Sprengningsarbeidene og tunneldrivingen må derfor gjennomføres med særskilt lave rystelsesgrenser. Det betyr reduserte salvestørrelser slik at rystelsene tilpasses byggverk, hus, miljø og grunnforhold i området. Det medfører også løpende målinger av vibrasjoner som sprengningsarbeidet genererer, faste sprengningstider samt varslingsrutiner overfor naboer og nærmiljø.

Høye logistikk-krav

NCCs oppdrag innebærer blant annet å bygge fire entréer, en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på torget utenfor sykehuset, en mot Karolinska Institutet og en inngang ved Torsplan. I tillegg skal det bygges to billetthaller, en ved Torsplan og en ved Karolinska Universitetssjukhuset. NCC skal også bygge en sjakt for rulletrapper, en servicetunnel ved siden av samt sportunneler som kobler til tunnelbanens grønne linje ved Odenplan.

–  Første halvår i år starter vi også opp andre aktiviteter i plattformsområdene, med vannsikring samt grunn- og betongarbeider. Det vil derfor pågå en rekke aktiviteter parallelt med tunneldrivingen. Og med kun én adkomsttunnel inn og ut stiller det høye krav til god logistikk, forteller prosjektleder Grønvold.

Prosjektet stiller dessuten høye krav innen arbeidsmiljø og bærekraft, og arbeidet gjennomføres innen rammen for miljøsertifiseringsordningen CEEQUAL.

Les intervju med NCCs prosjektleder Sofia Edoff: Tunnelbygging under Karolinska Universitetssjukhuset krever nøye planlegging 

 

Hagastaden tunnelsjef Frank Grønvold