Labsjefer: f.v. Bente S. Nesbø og Helga Ros Fridgeirsdottir.

NCC Asfalt styrker lab-kapasiteten

NCC Asfalt har hatt sterk vekst de siste årene og styrker nå lab-kapasiteten. I tillegg til laboratoriet i Drammen etableres et nytt laboratorium i Bergen. To nye ledere er ansatt for å videreutvikle selskapets lab-virksomhet.

Bente Stokkenes Nesbø startet nylig som lab-sjef for NCC Industry sitt asfalt-lab i Bergen. Nesbø kommer fra Eurofins Environment Testing AS som laboratorieingeniør og teknisk leder. I tillegg har Helga Ros Fridgeirsdottir nå overtatt stillingen som sjef for laboratoriet i Drammen.

- Bente er en viktig brikke i vår omorganisering av lab-virksomheten vår, og vi er veldig glade for at hun vil være med å videreutvikle vår kompetanse på asfalt og drive utviklingen av bærekraftig produksjon av asfalt. Med Bentes kunnskap og erfaring med nanopartikler og fysikalsk kjemi, ser framtiden for asfaltutvikling bra ut. Det er også veldig gledelig at Helga ønsker å satse videre i NCC, og at hun ønsker å ta laboratoriet i Drammen inn i framtiden, sier direktør i NCC Industry, Joar Caspersen.

Helga Ros Fridgeirsdottir har jobbet lenge i NCC Industry sitt laboratorie i Drammen, og har nå fått denne nye lederstillingen. Fridgeirsdottir skal videreutvikle det gode asfaltarbeidet som har blitt gjort på laboratoriet, og nå i tettere samarbeid med laboratoriet i Bergen.

Satsningen på økt laboratorie-kapasitet henger sammen med NCC Industrys sterke vekst de siste årene. NCC må være rigget for å møte dagens krav til prøvetagning og oppfølging av asfaltegging. Nesbø skal lede lab-virksomheten i Bergen, og sørge for utførelse av analyseoppgaver og rapportering, og støtte asfaltlagene med asfalt- og steinprøver.

- Jeg gleder meg veldig til å ta tak i arbeidsoppgavene. Dette er en ny og spennende bransje for min del, og jeg gleder meg til å kunne bidra med oppfølging og videreutvikling av asfaltproduksjon, sier Nesbø.

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group