NCC godt i gang med Middelalderparken, Oslo

«Nye» Middelalderparken i Oslo blir til

NCC er godt i gang med tilbakeføringen og opprustingen av terrenget i Middelalderparken i Oslo. Det historiske området som i lengre tid har vært anleggsområde for utbyggingen av Follobanen, blir nå omgjort til grønt byrom – til glede for Oslos befolkning og besøkende.

De siste årene har Bane NOR gjennomført omfattende jernbaneutbygging under parken, hvor NCC har gjennomført to av delprosjektene. Med entreprisen «Tilbakeføringsentreprise anleggsområde Klypen» tilbakeføres parkområdet til slik arkeologiske utgravinger viser at området trolig har sett ut i middelalderen.

Men aller først skal blant annet nødvendig infrastruktur, betongkonstruksjoner og terrengmasser etableres i bakken.

– Vi er blant annet i gang med betongarbeider, VA-grøfter samt legging av kabeltraseer i bakken. Dessuten legger vi ut rundt 30 000 kubikkmeter med glasopor fyllmasser for å opparbeide og avrette terrenget i deler av parkområdet, forteller stikningsleder Øyvind Arntzen i NCC.   

Over fyllmassen kjøres det på lag med sand, deretter jordmasser på toppen. Mot sommeren starter NCCs landskapsgartnere overflatearbeider som beskjæring av trær, terrengarbeider, såing, beplanting osv.  

Selve terrengbearbeidingen vil bli den «synlige» delen av prosjektet, men arbeidet NCC utfører for Bane NOR omfatter alt fra infrastruktur i bakken, fundamentering, terrengarbeider, etablering av en rekke betongkonstruksjoner slik som støttemurer, trapper og sitteamfi og tilsåing, beplanting, belysning og bygging av ridderbane samt nye streter (historiske gangveier).

NCC har gjennom flere år vært en uvurderlig samarbeidspartner for gjennomføringen av arbeidene på Innføring til Oslo. Det har vært en evne og vilje til samarbeid både med oss i Bane NOR, men også med andre aktører på anlegget. Dette kombinert med gjennomføringskraft, fagkunnskap og flinke folk har vist at NCC er en partner vi kan lene oss godt på når det kommer til et så komplisert og komplekst prosjekt som Innføring til Oslo S, sier Eivind Aslaksen Hamre, prosjektsjef innføring Oslo S i Bane NOR.

Bistår arkeologiske undersøkelser
Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner. Det skal bygges nær ruin av Kongsgården, som var kongelig residens i middelalderen. Anleggsområdet ligger tett på ruinfelt av Mariakirken og Clemenskirken. Saxegården, som ligger delvis innenfor anleggsområdet, er bygget over steinhvelv fra middelalderen.

I dette området har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) siden august 2021 gjennomført arkeologiske undersøkelser, et arbeid som NCC og maskinentreprenøren Carl C. Fon bistår i.

–  Vi er veldig fornøyd med bistanden vi får fra NCC og kunne ikke gjennomføre våre undersøkelser uten deres hjelp. NCC ordner mye av det praktiske for oss, for eksempel telt, transportbånd og gravemaskiner slik at vi kan gjennomføre undersøkelsene på en effektiv måte, forteller seniorrådgiver Mark Oldham i NIKU.

I tillegg har begge et godt samarbeid med Bane NOR, legger han til. Som følge av undersøkelsene i Follobaneområdet er det gjort en rekke spennende og viktige funn.

–  I tillegg til flere spennende og sjeldne runefunn har vi blant annet funnet flere bygninger i stein og tre, gateløp, kirkegårder og andre strukturer som har gitt mye ny kunnskap om liv i Oslo i middelalderen og endret hvordan vi ser på byens betydning i europeisk sammenheng forteller Mark Oldham.

«Nye» Middelalderparken er planlagt som formidlingssted for Oslos tidligere historie og nærpark for beboere, og prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Riksantikvaren, Bane NOR, og med NCC som hovedentreprenør. 

 

  • Bane NOR er godt fornøyd med arbeidet i Middelalderparken Fra venstre: Eivind Aslaksen Hamre, Prosjektsjef innføring Oslo S i Bane NOR og Inge Ytterhus, Prosjektleder i NCC Infrastructure.

  • Flere betongkonstruksjoner er under bygging i parken.

  • Tett på de gamle ruinene.

  • Over fyllmassene kjøres det på lag med sand, deretter jordmasser på toppen. Mot sommeren starter NCCs landskapsgartnere overflatearbeider som beskjæring av trær, terrengarbeider, såing, beplanting osv.

  • Illustrasjon av Middelalderparken. Rambøll/Bane NOR

  • Illustrasjon av Middelalderparken. Rambøll/Bane NOR