Middelalderparken, Oslo

NCC skal på oppdrag for Bane NOR tilbakeføre og ruste opp terrenget i Middelalderparken i Oslo. Nye jernbanespor, blant annet til Follobanen, er lagt under parken. Kontrakten har en verdi på ca 140 MNOK.

Entreprisen «Tilbakeføringsentreprise anleggsområde Klypen» er en del av Follobaneprosjektet der Bane NOR er byggherre. Entreprisen omfatter opparbeiding av terrenget i området som kalles Klypen, en del av Middelalderparken. De siste årene har dette vært anleggsområde, men skal nå bli grøntområde.

– Vi i NCC er stolte over å kunne bidra til å gjøre dette historiske området om fra anleggsområde til byrom – til glede både for Oslos beboere og besøkende, sier avdelingssjef Renate Berget i NCC Infrastructure.

Komplett tilbakeføring

Med Follobaneprosjektet er sju jernbanespor mellom Oslo S og Ekebergåsen lagt i en ny 600 meter lang tunnel og kulvert under den historiske Middelalderparken. Som del av entreprisen skal kulverten dekkes til og terrenget over kulverten skal bygges opp og inngå i en utvidelse av parkarealet i den eksisterende Middelalderparken sør for Bispegata og ned til Loenga.

Selve terrengbearbeidingen vil bli den «synlige» delen av prosjektet, men arbeidet for Bane NOR omfatter alt fra infrastruktur i bakken, fundamentering, terrengarbeider, etablering av en rekke betongkonstruksjoner slik som støttemurer, trapper og sitteamfi og tilsåing, beplanting, belysning og bygging av ridderbane samt nye streter (historiske gangveier).

Tett på kulturminner

Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner. Det skal bygges nær ruin av Kongsgården, som var kongelig residens i middelalderen. Anleggsområdet ligger tett på ruinfelt av Mariakirken og Clemenskirken. Saxegården, som ligger delvis innenfor anleggsområdet, er bygget over steinhvelv fra middelalderen. Formålet med terrengbearbeidingen over kulverten er å skape terreng som ligger nærmest mulig opp mot omgivelsene slik de var i høymiddelalderen.

For NCC er prosjektet et samarbeid mellom selskapets avdeling Øst og avdeling Store prosjekt.

– Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet sammen med en byggherre vi har samarbeidet godt med på to gjennomførte prosjekt på Follobanen. Vi har satt sammen et prosjektteam fra egne avdelinger og bruker Hercules Fundamentering, vår maskinentreprenør Carl C. Fon og spisskompetanse med parker, drift og vedlikehold fra Område Oslo for å levere et best mulig sluttprodukt, sier Renate Berget.

NCC tilbakefører Middelalderparken i Oslo