Kranselag på Hokksund renseanlegg

Øvre Eiker kommune og NCC inviterte 27. februar til kranselag på Hokksund renseanlegg. Det ble høy pølse- og kakeføring for arbeiderne på prosjektet.

I tradisjons tro ble tett tak markert med kranselag på prosjektet i Øvre Eiker. Ordføreren i kommunen benyttet anledningen til å takke alle involverte på prosjektet for den solide jobben som legges ned for infrastrukturen i kommunen.

- Statsforvalteren har vært tydelig i sitt budskap – uten et forbedret anlegg for å håndtere avløp, vil videre byutvikling settes på pause. Vi viser handlekraft med å sette opp et anlegg som svarer til framtidens krav for rensning av avløp. Vi i kommunen er veldig stolte av dette anlegget, og vi gleder oss til det blir satt i gang, sier Adrian Tollefsen, ordfører i Øvre Eiker. 

Hokksund renseanlegg vil møte de nye kravene for avløpsrensing, og oppgraderingen vil gi en positiv effekt for Drammenselva, samt en renere Oslofjord.  

Det nye renseanlegget vil utføre nitrogenrensing i tillegg til en skjerpelse av fosforfjerning på 95%. Anlegget har et forhøyet krav til vannrensing, og det vil blant annet bli installert et UV-anlegg som siste trinn i renseprosessen. Dette vil bidra til å fjerne ytterligere bakterier, og derfor føre til enda høyere rensegrad.