Klimapartnere inspirert av CO2-kutt fra asfaltproduksjon på Rugsland

Nylig besøkte Klimapartnere Agder NCC sin asfaltfabrikk på Rugsland for å lære mer om hvordan NCC har jobbet med å redusere CO2-utslippene fra asfaltproduksjonen.

-Det var en svært interessant omvisning og lærerikt å se hvordan NCC har jobbet med å redusere CO2-utslippene betydelig fra asfaltproduksjonen. Det var inspirerende og fint å se at det er mulig, sa Christina Milsom, avdelingsleder for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Under besøket fikk de besøkende en gjennomgang av hvordan NCC på Rugsland har gått bort fra fossile fyringskilder og nå benytter CO2-nøytral trepellets som fyring av fabrikken.

-For oss er det fint å se at det arbeidet og investeringene vi har gjort blir lagt merke til av Klimapartnere Agder. I NCC har vi jobbet med løsninger som bidrar til lavere CO2-utslipp i en årrekke og de løsningene vi nå benytter kan bidra til å redusere utslippene fra asfaltproduksjonen betydelig, sa Morten Rode, Area manager i NCC Asfalt i Agder.

Rode fortalte de besøkende at NCC har tre fokusområder for reduksjon av CO2-utslipp fra produksjonen:

 • Utfasing av fossilt brensel,
 • energioptimalisering
 • Spare på naturressursene.

-Det er mange store og små tiltak som til sammen fører til at vi oppnår gode CO2-regnskap når vi setter opp våre planer for en asfaltjobb, sier Rode.

Utfasing av fossilt brensel er ett av flere tiltak som gir store reduksjoner i CO2-utslipp. Videre ramser Rode opp gjenbruksasfalt, lavtemperaturasfalt, resirkulerte steinmaterialer og fuktreduserende tiltak som viktige fokusområder.

CO2-vekting
For å oppnå lik konkurranse understreker Morten Rode viktigheten av at kommunene i Agder også kommer sterkere på banen og benytter asfaltkontrakter som belønner de som bidrar til å oppnå nødvendige CO2-kutt.

-Vi mener alle kommuner må stille krav om lave CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen. Uten krav til reduserte CO2-utslipp vil konkurransen fortsatt handle om lavest pris.  Skal vi nå målene om ytterligere reduserte CO2-utslipp, må reduksjon stimuleres gjennom CO2-vekting av kontraktene, sier han.

Han trekker frem Statens vegvesen og Agder fylkeskommune som gode eksempler på aktører som har stilt krav og gjennom CO2-vekting i kontraktene bidrar til lavere CO2-utslipp.

 

Klimapartnere Agder på besøk på NCC Rugsland asfaltfabrikk 23. juni.

 • Ragnhild M. Hammer, klimarådgiver Arendal kommune
 • Merete Haugaa, Fiskher
 • Tone Nævestad, Bedriftsrådgiver, DNB Arendal
 • Christina Milsom, avd. Leder Bærekraftig utvikling, Agder Fylkeskommune
 • Geir Askvik Haugum, næringssjef Kristiansand kommune
 • Liodden, Jan Atle, bærekraftsansvarlig Å energi
 • Anette, Klimapartnere Agder
 • Trygve Skarpeteig Wigtil, Klimapartnere Agder


Klimapartnere er et partnerskap
mellom private og offentlige virksomheter og akademia, og ble etablert i Arendal i 2009. Siden den gang har Klimapartnere etablert seg landet over hvor hver region har sitt regionale fokus. Les mer om Klimapartner Agder her: https://klimapartnereagder.no/

Bilde:
Agder klimapartnere lærte mer om CO2-kutt fra asfaltproduksjon.
Fra venstre: Morten Rode, NCC, Trygve Skarpeteig Wigtil, Klimapartnere Agder, Anette Stave Severinsen, Klimapartnere Agder, Tone Nævestad, DNB Arendal, Ragnhild M Hammer, Arendal kommune, Jan Atle Liodden, Å Energi, Geir Askvik Haugum, Kristiansand kommune, Christina Milsom, Agder Fylksekommune, Merete Haugåå, Fiskher  og Espen Sagbakken, NCC.
FOTO: NCC