Over 40 medarbeidere fra NCC, Bane NOR, Cowi og Infranord var nylig samlet til oppstart for samspillsfasen for renovering av jernbanestasjoner i Oslo-regionen.
Over 40 medarbeidere fra NCC, Bane NOR, Cowi og Infranord var nylig samlet til oppstart for samspillsfasen for renovering av jernbanestasjoner i Oslo-regionen.

Kickstartet samspillsfase på jernbaneprosjekt

– All erfaring viser at samspill skaper trygghet og en tillitsbasert kultur i bygg- og anleggsprosjekter, sier samspillskoordinator Thomas Iversen i NCC. Nylig kickstartet NCC, Bane NOR, Cowi og Infranord samspillsfasen for prosjekt Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski.

NCC starter i 2024 opp arbeider for Bane NOR med ombygginger av åtte jernbanestasjoner i Oslo-regionen.

Kontraktsformen er samspill, og nylig var over 40 prosjektmedlemmer samlet til oppstartsmøte.

­­– Formålet med en felles samling før selve samspillsfasen er blant annet å avstemme forventninger, sikre eierskap for alle til prosjektet, og ikke minst – bli bedre kjent med hverandre og hverandres roller, og bygge samhold, forteller Thomas Iversen.

Over to dager fikk prosjektdeltakere blant annet gjennomgå gruppeoppgaver, Lean-øvelse med Lego-bygging, underskrev felles hensiktserklæring samt utvekslet felles refleksjoner over samspillsfasene som kommer til å pågå rundt ett års tid, og vil fortsette etter at selve anleggsarbeidene er planlagt å starte opp til sommeren. 

– Et fundament for samarbeid

Ifølge prosjekteringsleder Anna Belova i NCC var det svært inspirerende med så mange kompetente medarbeidere samlet til kickoff, med stort engasjement for å levere et godt prosjekt.

–  I tillegg fikk vi økt takhøyde i prosjektet og "ufarliggjort" hverandre. Det gjør til at vi får mobilisert mest mulig kompetanse tidlig. Her fikk vi dessuten satt fundamentet for vårt samarbeid, og vi ser frem til å videreutvikle samarbeidskulturen, forteller Belova.

Dette er den første samspillskontrakten for Bane NOR.

– Vi valgte samspillskontrakt for å få til en effektiv gjennomføring av prosjektet. Samspillet gjør det mulig for oss å utnytte all kompetansen hos både leverandørene og oss i Bane NOR. I et prosjekt som dette, med stor kompleksitet og korte tidsfrister, så er godt samspill nødvendig for å nå målet, sier prosjektdirektør i Bane NOR Martin Hove.

– Som en av Norges største byggherrer er vi også opptatt av å utvikle oss, og finne nye måter å jobbe på. Med denne kontrakten får vi en enda større verktøykasse, sier han.

­­– Stadig mer aktuelt for anleggsprosjekter

Prosjektet Stasjonstiltak Strømmen - Oslo - Ski omfatter ombyggingstiltak av varierende omfatning og kompleksitet på stasjonene Strømmen, Fjellhamar, Haugenstua, Grorud, Nordstrand, Ljan, Kolbotn og Langhus. Stasjonene skal forlenges samt gjennomgå andre tilpasninger. Fremdriftsplaner for de enkelte stasjonene skal det jobbes med i samspillsfasen.

NCC har gjennomført en rekke prosjekter i samspill på bygg-siden, og vi ser at samspill som kontraktsform også blir mer og mer aktuelt for anleggsprosjekter, forteller avdelingsleder Renate Berget i NCC.

–  Det er allerede en stor andel prosjekter som gjennomføres som samspill i Sverige og jeg tenker at dette blir en mer og mer vanlig kontraktsform også i Norge fremover for å gjennomføre komplekse prosjekter sammen med kundene våre, sier avdelingsleder Renate Berget i NCC Infrastructure.

Arbeidsmetodikken i samspillsprosjektet for Stasjonstiltak Strømmen - Oslo – Ski er fundert i konseptet NCC Prosjektstudio, som NCC har videreutviklet og anvendt siden 2011. Den omfatter blant annet at prosjektmedlemmene sitter samlokalisert, en visuell og tydelig planlegging og beslutningsprosess, samt bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering).

– Kompleksiteten i bygg- og anleggsprosjekter øker samtidig som digitaliseringen skaper behov for endrede arbeidsprosesser. NCC Prosjektstudio er en støtte for å jobbe smartere, levere prosjekt i rett tid og til rett kvalitet, konkluderer koordinator Thomas Iversen.

Prosjektdirektør Hove i Bane NOR er glad for at en skikkelig oppstartsamling for prosjektet er gjennomført.

– Hvis vi skal trekke i samme retning, så må vi ha avklarte forventninger og være enige om hvordan samspillet blir best. Der føler jeg at vi har kommet godt i gang, sier han.

Tre NCC-medarbetare.
(F.v) Delprosjektleder Thomas Holm i Infranord, prosjektleder Svein Arne Henriksen i NCC, prosjektleder Jon A.Børresen i Bane NOR og prosjekteringsleder Niklas Marcussen i Cowi.
NCC-medarbetare och järnväg.