Grunnsteinsnedleggelse på NCC-prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri på Ila

En stor milepæl for NCC-prosjektet på Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum, hvor grunnsteinen ble avduket av Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fredag 12. april. Grunnsteinen for bygget har stor symbolsk verdi for prosjektet, men også for historien til psykisk helsevern i Norge.

Grunnsteinen vil utgjøre et kunststykke ved inngangspartiet på bygget. Den består av stein fra Gaustad og Dikemark, og skal symbolisere historien til denne type institusjon.

- Dette er en stor dag for prosjektet. Vi har fram til nå utført omfattende grunnarbeid på tomta. Det å markere grunnsteinsnedleggelse gir en symbolsk følelse av at nå starter prosjektet for alvor. Dette blir et viktig bygg for samfunnet, og vi er stolte av prosjektet, sier Ståle Ottestad, prosjektsjef i NCC.

Et viktig samfunnsoppdrag

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen poengterte viktigheten av å gi et verdig bygg til de som trenger det mest.

- Ila sikkerhetspsykiatri er en del av en opptrappingsplan for psykisk helse som går over 10 år. Her vil de mest sårbare får hjelp. Dette krever at vi stiller strenge krav til hvordan vi utformer byggene, men også hvordan vi ivaretar sikkerheten, både til de som er satt til å være der, men også for de som skal jobbe der. Fasiliteten på dette bygget vil være i særklasse, sa Ellen Rønning Arnesen.

Rønning-Arnesen avsluttet med å takke alle som jobber på prosjektet.

- Tusen takk til alle som bidrar på prosjektet. Dette er et viktig bygg dere er med på å bygge, tusen takk for innsatsen dere gjør. 

NCC bygger Ila Sikkerhetspsykiatri for Helse Sør-Øst RHF. Når bygget står ferdig skal det samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel – og rettspsykiatri under samme tak. Det vil samtidig skape et tettere fagmiljø for de faggruppene som skal være her.

Ila sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig i 2026.

Bildet: Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. Fra venstre klinikkleder Petter Andreas Ringen, seksjonsleder Marit Rapp, klinikkleder Geir Teigstad, statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen, prosjektdirektør Bjørn Hauge, programdirektør HSØ PO Dag Bøhler, viseadministrerende direktør i OUS Anders Mohn Frafjord, leder for PHA klinikkens brukerråd Sindre Hembre Kruse og administrerende direktør i HSØ Terje Rootwelt.
FOTO: NCC/Mari Wæraas.

Les mer om prosjektet her.