Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila, Bærum

NCC skal etablere bygget for sikkerhetspsykiatri med tilhørende uteområder og perimetersikring. Bygget har to hoveddeler, en for døgnenheter og et mottaksbygg. Totalt blir bygget på 14 500 kvm. NCC har signert kontrakt med Helse Sør-Øst RHF for prosjektet. Kontrakten har en verdi på ca 1 milliard norske kroner.

Når bygget står ferdig skal det samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel – og rettspsykiatri under samme tak.

Gjennom samspillsfasen har NCC, Oslo universitetssykehus og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst løst utfordringer sammen, og jobbet seg fram til et bygg med strenge krav til robusthet, kvalitet og sikkerhet. Det er få referansebygg av samme type, og grunnet byggets funksjonskrav, krever det mye areal.

- Det har vært en vellykket samspillsfase der alle involverte parter har bidratt til å utarbeide et godt prosjekt for byggherren. Dialogen med Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon og involverte arkitekter og rådgivere har vært svært god og konstruktiv. Med dette utgangspunktet har vi et godt forberedt byggeprosjekt vi nå skal starte opp, sa Roger Nygård, Head of NCC Building Norge, ved kontraktsignering.

NCC har fra tidligere prosjekter opparbeidet solid erfaring og kompetanse på hvordan utforme gode løsninger med denne graden av skjerming og sikkerhet, som det er innen sikkerhetspsykiatri. Med dette prosjektet har NCC, sammen med Helse Sør-Øst RHF og samarbeidspartnere, utviklet denne kompetansen ytterligere gjennom en meget produktiv og verdiskapende samspillsfase.

-Samspillsgruppen har gjennomført arbeidet med medvirkning fra Oslo Universitets-sykehus. De er prosjektets viktige informasjonskilde i hva som er viktig for både pasienter, ansatte og andre brukere av bygget. Dette ser vi har vært avgjørende for prosjektet. Vi ser nå virkelig fram til å starte byggingen av dette viktige samfunns-oppdraget, sier avdelingsleder i NCC, Bjørn Kristian Hole.

Bjørn Kristian Hole

Distriktsleder Viken vest, Østlandet, NCC Building Nordics