God tunneldrift tross korona-utfordringer på Færøyene

Med Eysturoytunnelen mot ferdigstillelse og Sandoytunnelen halvveis ferdigdrevet har driften ved NCCs undersjøiske tunnelprosjekter vært bra - tross årets korona-utfordringer.

Byggingen av den 11,2 km lange undersjøiske Eysturoytunnelen er inne i siste fase med blant annet pågående asfalteringsarbeider, snart ferdigstilte elektroarbeider og arbeider i dagsonen på tunnelsidene Strendur og Hvitanes.

- Samtidig har vi i høst også utført rehabiliteringsarbeider ved tre andre tunneler på Færøyene. Etter snart fire år med anleggsdrift er det for tiden også opprydding og nedrigging som setter sitt preg på den daglige driften, forteller NCCs anleggsleder Øyvind Moen.

Eysturoytunnelen skal være ferdig overlevert i februar neste år.

Sandoytunnelen er i november godt og vel halvveis ferdig drevet med så langt 5 837 meter av total tunnellengde på 10 785 meter.

- Det siste halvåret har vi håndtert en del innlekkasjer og injeksjon. Parallelt med tunneldrivingen bygger vi blant annet vei på Gamlarætt-siden, grøft/VA og legger ned høgspentkabler, forteller prosjektleder Frank Grønvold i NCC.

Sandoytunnelen skal etter planen være ferdig i 2024.

Også NCCs tunnelproduksjon på Færøyene har måttet håndtere ekstra utfordringer i korona-situasjonen. Da flytrafikken nærmest stengte ned ved påsketider ble drift og bemanning opprettholdt blant annet ved at mannskaper fram til primo september ble fraktet til og fra øyriket med chartrede fly

Skiftende karanteneregler på Færøyene og i Norge har også tidvis skapt utfordringer i forhold til bytte av mannskap og skift. 

- Med charterfly har vi klart å opprettholde noenlunde normal drift. I oktober fikk en av våre lokalt ansatte funksjonærer påvist covid-19, og fem personer i administrasjonen måtte i 14 dagers karantene. Samtlige ansatte her har gjort en formidabel innsats med å opprettholde driften, og vi følger situasjonen fortløpende både med tanke på smitterisiko og flytrafikken som er avgjørende, sier prosjektleder Grønvold.

Begge tunnelene i Færøyene-entreprisen bidrar til sikrere veier og redusert reisetid til Tórshavn fra flere steder på Færøyene, og gir et viktig bidrag i å knytte samfunn, bedrifter og mennesker nærmere hverandre. Byggingen av de to tunnelene utgjør også den største infrastruktursatsningen på Færøyene noensinne.

Mer om NCCs tunnelprosjekter på Færøyene

Følg fremgangen i drivingen av Sandoytunnelen 

Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure