Første spadetak på nye Sarpsborg bibliotek

Tirsdag 16. august ble første spadestikk tatt på det nye biblioteket i Sarpsborg.

Det var ordfører sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg kommune som tok det første spadetaket.

– Dette er en stor dag for hele Sarpsborg. Vi har ventet lenge på nytt bibliotek, og endelig har dagen kommet. Biblioteket kommer til å bli en fantastisk møteplass og bygget vil gi byen et skikkelig løft, sier ordføreren.

Det nye biblioteket vil bestå av dagens bibliotek og et tilbygg på parkeringsplassen mot Korsgata. Det gamle biblioteket er et flott bygg, men det har ikke plass til all aktiviteten som følger med et moderne bibliotek. Derfor er det nødvendig med en utvidelse, i tillegg til restaurering av den opprinnelige delen.

Skal stå klart i november 2023

Det er en relativt kort byggeperiode før bygget skal stå klart i november 2023. 

- Vi har sett frem til denne dagen. Sarpsborg Bibliotek er et utrolig spennende prosjekt, og det har blitt gjort et grundig forarbeid sammen med kommunen, arkitekter og øvrige samarbeidspartnere. Nå starter byggearbeidet og vi gleder oss til å kunne være med å skape et utvidet bibliotektilbud som innbyggere i Sarpsborg vil nyte godt av, sier Roger Nygård, Head of NCC Building Norway

Bilde: NCC klare for å bygge Sarpsborg bibliotek:
Fra venstre: Prosjektingeniør NCC Kristine Skifjeld Jensen, prosjekteringsleder NCC Espen Andreassen, og anleggsleder NCC Tormod Skofterud.

Prosjektleder Geir Ingvald Jonassen var forhindret fra å delta på arrangementet.

Jørund Thue

Distriktsleder Viken øst, NCC Building Nordics

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group

Oppstart Sarpsborg Bibliotek:
Fra venstre: Prosjektingeniør NCC Kristine Skifjeld Jensen, prosjekteringsleder NCC Espen Andreassen, og anleggsleder NCC Tormod Skofterud.