Illustrasjon av hvordan det nye Sarpsborg Bibliotek skal se ut.

Sarpsborg Bibliotek, Sarpsborg

NCC skal på oppdrag for Sarpsborg kommune bygge nye Sarpsborg Bibliotek, bygget blir på 1.800 kvadratmeter. Kontrakten har en verdi på 70 millioner kroner.

NCC og Sarpsborg kommune har sammen med Plus Arkitektur og Rodeo arkitekter gjennomført en grundig og omfattende samspillsfase. Det nye biblioteket blir et naturlig samlingspunkt for byens innbyggere med sentral lokalisering. Arbeidet begynner i august 2022, og prosjektet skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av november 2023.

-Vi har sammen med Sarpsborg kommune og arkitekter gjennomført en svært god samspillsfase hvor vi har fått benyttet vår totale kompetanse for å utvikle og planlegge nye Sarpsborg bibliotek. Det har gitt et prosjekt som vi ser frem til, sa Roger Nygård, leder for NCC Building Norge, under kontraktsigneringen.

I tillegg til de 1.800 kvadratmeter med nybygg, er det også planlagt rehabilitering av deler av det eksisterende bygget.

Trematerialer i fokus
Sarpsborg bibliotek vil bestå av både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Fasade vil i hovedsak bestå av glass. Det er også et fokus på bruk av trematerialer i prosjektet, og bæresystemet skal utarbeides av limtre, mens dekker og deler av yttervegger vil bestå av massivtre. Heissjakt, og trapper i bygget skal også oppføres i massivtre.

BREEAM Sertifisering
Det er sterke miljøambisjoner i prosjektet, og bygget har som krav å kunne oppnå BREEAM Very Good sertifisering og en ambisjon på CO2-reduksjon av klimagassutslipp på minimum 40%.

-VI har satt sammen et kompetent og engasjert prosjektteam, som nå ser frem til å starte opp byggeprosessen og bygge et bibliotek som innbyggerne i Sarpsborg vil være stolte av, sier avdelingsleder for NCC Building Viken Øst, Jørund Thue.

Illustrasjoner: Plus arkitektur og Rodeo arkitekter

Les mer om nye Sarpsborg bibliotek på Sarpsborg kommunes nettsider:

Jørund Thue

Distriktsleder Viken øst, NCC Building Nordics

Se visualisering av nye Sarpsborg bibliotek