Et trygt fundament for nye Tøyenbadet

Med rundt 240 stålkjernepeler boret ned i fast fjell bidrar NCC-selskapet Hercules Fundamentering til et solid fundament for Oslos nye hovedbad for idrett og publikum, Tøyenbadet.

Siden april i år har fundamenteringsekspertene i Hercules utført arbeider med å feste det nye badeanlegget trygt til stedvis utfordrende grunnforhold på Tøyen i Oslo.

– Med fjell av varierende kvalitet og enkelte steder porøse grunnforhold, er stålkjernepeler en velegnet metode som tåler stor belastning og oppfyller strenge krav til påvirkning fra omgivelsene, forteller prosjektleder Lars Petter Gundrosen i Hercules Fundamentering.

Rundt 240 stålkjernepeler er samlet boret cirka 2300 meter ned i grunnen under selve hovedbygget som skal romme den nye svømmehallen og en stor flerbrukshall, med et netto funksjonsareal på cirka 16 000 kvadratmeter.

Oppdager utfordrende grunnforhold
Stålkjernepeler er en tradisjonell og kostnadseffektiv fundamenteringsmetode, med en høy bæreevne som blant annet verifiseres gjennom støtbølgemålinger. 

Men til tross for stedvis porøs fjellgrunn og nærhet til T-bane – har ikke fundamenteringsjobben på Tøyen vært særskilt utfordrende, ifølge anleggsleder Svein E. Nilsen.

– Med opptil 30 års erfaring innen bore- og fundamenteringsfaget oppdager våre fagfolk raskt om vi møter utfordrende og porøst fjell i grunnen. Det er dette vi jobber med, og våre fagarbeidere har vært med på lignende utfordringer tidligere, forteller anleggsleder Nilsen.

Som et av Nordens ledende selskaper innen fundamentering har Hercules gjennom årene gjennomført en rekke fundamenteringsjobber i Oslo-området, og der fagfolkene derfor ofte kjenner til hvordan grunnforholdene er.

– Krevende grunnforhold løser vi med å bore dypere for å komme til fast fjell. Så bruker vi injiseringsmasser (sement) for å tette evt sprekker i fjellet med påfølgende oppboring før stålkjernen monteres og gyses, forteller Nilsen.

– Godt samarbeide
– Med årelang erfaring kan vi ofte identifisere utfordringer før de oppstår, og kan da på forhånd finne gode løsninger med samarbeidspartnere underveis, sier han.

Fundamenteringsjobben på nye Tøyenbadet har Hercules utført i tett samarbeid med oppdragsgiverne Askim Entreprenør, og som har entreprisen på grunnarbeidene i prosjektet.

– Dette har på mange måter vært et mønsterprosjekt for godt samarbeid med våre bestillere. Utfordringer som oppstår underveis er blitt løst fortløpende, og korona-situasjonen er godt håndtert underveis med ryddighet og god informasjon fra alle involverte, avslutter prosjektleder Lars Petter Gundrosen.


Mer om Hercules Fundamentering

  • Foto: Asplan Viak