Hercules

Hercules Fundamentering AS er en del av NCC-konsernet, og et heleid datterselskap av Hercules Grundläggning AB i Sverige. Selskapet ble etablert i 2012 med hovedkontor lokalisert i Oslo.

Hercules Fundamentering og virksomheten i Nordisk Fundamentering  AS er fra 1. november 2017 slått sammen til en enhet. Hercules Fundamentering blir med denne sammenslåingen en av de største aktørene i markedet.

Den sammenslåtte enheten vil bestå av om lag 120 medarbeidere og blir en solid og sentral aktør i det norske markedet for fundamentering.

Kjernevirksomheten vår er spunt- og pelearbeider i infrastrukturprosjekter, samt industri og bolig. Vi har stor bredde i oppdrag, og kan levere det meste innen fundamentering.

De fleste av prosjektene foregår på Østlandet, men virksomheten utvides gradvis til resten av landet.

Vi har faglig bredde hos våre ansatte – fra ingeniører til erfarne yrkesarbeidere – og vår styrke ligger i solid kompetanse og utstyr. Utvalget vårt i maskiner er ytterligere forsterket gjennom vårt morselskap i Sverige, ved at vi også disponerer deler av deres maskinpark.

Nøkkelen til kvaliteten på arbeidet vårt er uansett våre dyktige ansatte som sørger for en sikker og vellykket gjennomføring av hvert eneste oppdrag.

Les mer om Hercules på deres hjemmeside

Hercules Fundamentering
Hercules Fundamentering
Besøksadresse:

Østensjøveien 27, Oslo

Postadresse:

Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon: +47 407 65 100