Hercules Fundamentering

Hercules Fundamentering er en del av NCC-konsernet og utfører prosjekter over hele Norge. Selskapet ble etablert i 2012 og har hovedkontor i Oslo.

Hercules er et av Nordens ledende selskaper innen fundamentering. Kjernevirksomheten omfatter spunt- og pelearbeider i infrastrukturprosjekter, samt industri og bolig. Hercules Fundamentering har stor bredde i oppdrag, og kan levere det meste innen fundamentering.

I Norge utfører Hercules Fundamentering prosjekter over hele landet.

Selskapet har stor faglig bredde hos sine ansatte – fra ingeniører til erfarne yrkesarbeidere – og  styrken er blant annet fundert på solid kompetanse og teknisk utstyr. Utvalget av maskiner er ytterligere forsterket gjennom morselskap i Sverige, ved at vi også disponerer deler av deres maskinpark.s

Nøkkelen til kvaliteten på arbeidet er dyktige, erfarne og velkvalifiserte ansatte som sørger for en sikker og vellykket gjennomføring av hvert eneste oppdrag.

Hercules Fundamentering hører organisatorisk til i avdeling Store Prosjekter, divisjon Civil Norge i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Les mer om Hercules på deres hjemmeside