Endelig duket for nytt Lærlingetreff i NCC

Endelig lå forholdene til rette for å invitere til Lærlingetreff for lærlingene i NCC. 50 lærlinger og deres lærlingkontakter var samlet i to dager for å knytte kontakter og bli bedre kjent med NCC.

Henrik Bager, Administrerende direktør i NCC Industry, åpnet treffet med noen ord om NCC og hvorfor lærlinger i NCC er en så viktig ressurs.

- Lærlinger er framtiden! NCC er avhengige av at de unge kommer inn og presser igjennom både teknologi og nye måter å arbeide på.

Han oppfordret samtidig til nysgjerrighet;

- Våg å være nysgjerrig! Still spørsmål til arbeidsmetoder og rutiner. Alle må tørre å dumme seg litt ut, men det er da man lærer og blir bedre. NCC har en god driv for tiden, og vi trenger lærevillige medarbeidere, sier Bager.

Fokus på mangfold, kultur og NCCs verdier

HR-sjef Synnøve Follestad ledet lærlingene gjennom en workshop med mangfold og kultur som hovedfokus.

- Bygg- og anleggsnæringen er avhengig av å jobbe kontinuerlig med mangfold og inkludering, og alle lærlingene ble bedt om å ta Mangfoldsdugnaden, et digitalt holdningsendrende kurs utviklet av EBA. De fikk ulike diskusjonsoppgaver og det var veldig godt engasjement. Det var også viktig å formidle at i NCC har vi nulltoleranse for diskriminering og trakassering og at hver og en må bidra til å skape et inkluderende arbeidsmiljø, sier Follestad.

Godt engasjement blant lærlingene

Det er NCC Skolen som gjennomfører lærlingetreffet, og Elisabeth Gavin var godt fornøyd med gjennomføringen.

- Det var veldig hyggelig å endelig kunne møtes fysisk igjen. Det har vært nok digitale møter. Jeg er veldig stolt av lærlingene i NCC, og måten de bidrar til å gjøre treffet så bra som det ble.  Det er alltid stas å høre Lærlingen forteller, da får vi virkelig et innblikk i hvordan noen av lærlingene våre har det ute på arbeidsplassen, sier Gavin .

På dag to fikk lærlingene i oppgave å lage en stand der de skulle selge inn NCC og sitt fag. Her viste lærlingene stort engasjement og kreativitet.

- Det er litt av et stjernelag med lærlinger vi har i NCC, avslutter Gavin.

 

 

Lisa Buer Førland

HR Specialist, NCC Group