Effektiv og sikker jernbanebru-støp gjennom Eidsvoll

Denne uken støpte NCC brudekket på den fjerde og siste jernbanebruen mellom Venjar og Eidsvoll, en milepæl oppnådd tidligere enn planlagt på den ni km lange dobbeltspor byggestrekningen.

Torsdag ble brudekket ferdig støpt på Ålborgveien bru, og samtidig ble den siste av i alt 28 støpeetapper, fordelt på fire jernbanebruer på strekningen, ferdigstilt.

- Dette har gått svært bra og som planlagt og kalkulert hele veien. Alle støpesykluser er gjennomført godt innenfor tidsplan. En stor honnør til våre fagfolk som har vist stor entusiasme og innsats i arbeidene, sier prosjektleder Geir Kildemo i NCC.

Ferdigstillelsen er rundt seks uker før opprinnelig plan, og en uke tidligere enn revidert fremdriftsplan fra i sommer, konstaterer han fornøyd.

Spesialbygget støpevogn

Alle brustøpene er gjennomført med en forskalings/støpevogn, spesialbygget i Kina for oppdraget, og basert på MSS-teknologi (Movable Scaffolding System). Dette har sikret en effektiv og innovativ jernbanebrubygging i prosjektet både for utførende entreprenør og utbygger Bane NOR.

– Bruken av MSS-vogn til de fire bruene var et valg som NCC gjorde ut fra forutsetningene i kontrakten. Vi er veldig tilfredse med den metoden som ble valgt og hvordan jobben ble gjennomført, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

I august 2019 startet støpearbeidene med den første bruen, Nessa jernbanebru. Siden har MSS-vognen blitt flyttet gradvis framover for tilsammen 28 bruspenn-støp - til Kvisldalen bru, deretter Mork og til sist Ålborgveien bru.

Effektiv og sikker fremdrift

Til sammen 781 meter ferdig støpt betongbru på drøye 15 måneders produksjon, en fremdriftstatus effektivisert frem gjennom MSS-teknologien som konstruksjonsmetode.

- Tidssyklus på støpeetappene er opprettholdt ved en relativ kort tidsbruk fra etappen er spent opp til MSS-en er for forskaling/armering på neste støpefelt. Tiden brukt på å flytte MSS-vognen mellom bruene er også redusert ved hjelp av en 12-akslet selvgående multiwheeler, forteller Kildemo.

- Vi har hentet inn tid både på at vognen har gått raskere å flytte frem mellom bruene, samtidig som den har minimert behov for tidkrevende rigging, forteller Kildemo. Til sist, men ikke minst viktig, har støpevognen også bidratt til en sikrere gjennomføring av jernbanebru-byggingen.

– Et viktig poeng er at dette viste seg som en trygg og sikker metode når et jernbanespor med stor trafikk hele tiden har vært nærmeste nabo til arbeidene. Vi har ikke hatt uhell med systemet eller i forhold til spor i drift, sier prosjektleder Hafstad i Bane NOR.

Med siste støp gjennomført blir MSS-vognen, som er bygget til og innleid for prosjektet, demontert i januar og deretter fraktet til nye brubyggerprosjekter i Polen.

Les mer om jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Les også i NCCs blogg: Effektiv og innovativ jernbanebrubygging på Venjar-Eidsvoll

Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure