Bygger Færøyene-tunnel med strenge rystelsesgrenser

Med Færøyenes største middelalderbygning Magnuskatedralen få meter unna tunnelløpet, utfører NCC drivingen av den 10.5 km undersjøiske Sandoytunnelen med reduserte salver og vibrasjoner.

Å drive tunnel under bakken tett på den 800 år gamle kirkjubømuren som står på ventelisten for UNESCOS Verdensarvsliste, medfører både ekstra forsiktighet og løpende målinger av vibrasjoner som sprengningsarbeidet genererer.

– Med tunnelløp som drives tett på et historisk byggverk som dette, er rystelsesgrensene ved sprengningsarbeider strengere enn normalt, forteller NCCs anleggsleder på Sandoytunnel-prosjektet, Kristian Storhamar.

Strenge rystelsesgrenser
For boliger og industribygg er maksgrensene for vibrasjoner ved tunnelsprengning henholdsvis 35 og 48 mm per sekund (mm/s), mens for historiske og verneverdige bygninger som Magnuskatedralen er maksgrensen redusert til 18 mm/s.

Sprengningene skal derfor skje med reduserte salvestørrelser, slik at rystelsene tilpasses byggverk, hus og grunnforhold i det aktuelle området.

For å sørge for at sprengningssalvene ligger under det rystelsesnivået som er satt, har NCC satt ut rystelsesmålere og loggere både på Magnuskatedralen, og på boliger i nærområdet over tunneltraséen. Rystelsesmålerne har automatisk registrering og avlesing, og de blir flyttet og montert på aktuelle bygg etter framdriften på tunneldrivingen.  

– Overvåkes fortløpende
– Både katedralen og øvrige bygninger i nærheten av tunnelløpet overvåkes fortløpende for vibrasjoner fra sprengingene. Får vi en rystelse så får vi varsling på SMS, forteller NCCs anleggsleder Storhamar.

– Når vi har logget en sprengning og vi ser at den gir høyt rystelsesutslag, så kan vi gå inn på loggeren via PC og se på rystelsesintervallene. Dersom vi ser at ett sprengnings-intervall har høyt utslag, kan vi gå inn og dele de kommende sprengningene mer opp, slik at mengde sprengstoff per intervall går ned. På denne måten får vi redusert rystelsene, sier Storhamar. 

Med reduserte salvestørrelser har NCC utført sprengningsarbeidene med rystelsesnivå ned mot 3-5 mm per sekund, som er godt innenfor grenseverdiene. Dette bidrar til å minske risikoen for skader både på Magnuskatedralen samt på øvrige hus og bygningsmasse i området i forbindelse med tunnelbyggingen.