Bygger Bybanen i Bergen 3D-modellbasert

Digitaliserte byggeplasser blir stadig mer vanlig i anleggsbransjen. Ved NCCs to pågående prosjekter for Bybanen Utbygging i Bergen er tradisjonelle byggtegninger byttet ut med digitale 3D-modeller.

Se video: Bygger Bybanen i Bergen 3D-modellbasert
youtube.com/watch?v=8S2FQRAloW8


NCC er en sentral entreprenør ved byggingen av Bybanen i Bergen og bygger nå banen i bydelene Fyllingsdalen og Mindemyren, som er NCCs Bybane-prosjekt nummer ti og elleve siden 2008. På denne tiden har ikke minst arbeidsgrunnlaget i slike anleggsprosjekter endret seg. For nå tar heldigitale 3D-modeller over for de tradisjonelle 2D plantegninger på anleggsplassene.  

– Våre fagarbeidere på anleggsplass mottar nå byggeinformasjon via 3D-modeller. Det gir en mer oppdatert og langt bedre informasjonsflyt i prosjektene sammenliknet med de tradisjonelle plantegninger, forteller Knut Rune Brugrand som er NCCs BIM-koordinator ved Bybane-prosjektet i Fyllingsdalen i Bergen.

All bygginformasjon, fra prosjektering – via planleggingsfase- og til selve byggingen på anleggsplass, formidles nå via BIM (bygningsinformasjonsmodellerings)-modeller. Som BIM-koordinator forvalter og tilrettelegger Brugrand modellene til NCCs fagarbeidere ute på anlegg.

– Våre fagarbeidere på anleggsplass kan fra BIM-modellene enkelt hente ut mål, kotehøyder og se detaljerte 3D-modeller av det som skal bygges. BIM-modellen visualiserer detaljer og helhet på en langt mer forståelig måte for alle involverte, forteller han.  

Alltid oppdaterte modeller
Det modellbaserte arbeidsgrunnlaget har digitalisert anleggsplassene både ved Bybane-prosjekt D16 Fyllingsdalen og ved D14 Mindemyren. Via en BIM-app på smarttelefon eller iPad de har med seg i byggropa – eller fra BIM-kontaineren på anleggsområdet, kan fagarbeiderne til enhver tid sjekke de alltid oppdaterte konstruksjonsmodellene.

– BIM er et fantastisk godt verktøy for oss som jobber ute i produksjonen. Her kan vi enkelt gå inn og vri og vende på modellene, og finne den informasjonen og tegninger som trengs for å bygge konstruksjonen, sier NCCs betongformann Alfred Trengereid ved Bybane-prosjektet i Fyllingsdalen.

– Et anleggsprosjekt som dette kan bestå av over 500 tradisjonelle arbeidstegninger. Tidligere måtte alle disse erstattes med nye tegninger ved revisjoner i arbeidsgrunnlaget. Med BIM kan vi enkelt publisere en oppdatering av modellene som raskt når ut til alle i prosjektet, supplerer Brugrand.

– En annen sentral fordel er at vi som entreprenør kommer tidlig inn og får være med å påvirke løsninger og detaljer i prosjekteringen sammen med prosjekterende konsulent og byggherre, framhever prosjektleder Eystein Eide i NCC.  

– Vil se en rivende utvikling
 
I konsulentselskapet Sweco Norge som prosjekterer utbyggingen av Bybanen i Bergen, er modellbaserte, digitale arbeidsgrunnlag kommet for å bli, sier sivilingeniør Roger Ebeltoft.

–  Vi kommer til å oppleve en rivende utvikling på dette området de nærmeste årene som gjør at vi ser mer standardisering og klassifisering av data og objekter, slik at dette blir et enda mer effektivt verktøy, sier Ebeltoft.

I tillegg til Bybanen i Bergen har Sweco i Norge så langt også utført modellbaserte prosjekteringer for utbyggingsprosjekter på E6 og E16.  

Hvor raskt hele anleggsbransjen vil ta i bruk modellbasert arbeidsgrunnlag avhenger i stor grad av bransjeaktørene selv, mener Ebeltoft.

– Det avhenger bl.a. om de store offentlige byggherrer innen anleggsbransjen enes om å videreutvikle dette, i en lik standard og slik at entreprenørene kan ta verktøyene i bruk. I tillegg til egne BIM-koordinatorer i prosjektene, må også entreprenørene bidra til at vi får standardiseringer for anleggsbransjen, og samtidig være en pådriver mot de store offentlige utbyggere, sier Sweco- ingeniør Ebeltoft.

For NCCs fagfolk i Bybane-prosjektene representerer verdien av slike nye digitale verktøy samlet sett en smartere og mer effektiv arbeidsdag, og ifølge Brugrand er BIM utvilsomt fremtiden for bygg- og anleggsbransjen.

– Det er et svært viktig verktøy for å få bukt med avvik i prosjektene, og dermed for å hindre ekstra kostnader i de enkelte anleggsprosjektene. 

 

Fakta

BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er det man kaller digitale modeller av et bygg. BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de ulike bidragsyterne, som f.eks byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter.

Kilde: Wikipedia

 

Mer om NCCs pågående byggeprosjekter for Bybanen Utbygging:

D16 Fyllingsdalen 

D14 Mindemyren