Kontakt oss

Postadresse:
PB 93 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:
Østensjøveien 27
0661 Oslo

Sentralbord:
Tlf: 22 98 68 00
Åpningstider: Mandag - fredag 8-16
firmapost@ncc.no

Helle sandtak
Helle sandtak
Postadresse:

4110 Forsand

Telefon: +47 51 70 35 55
Henning Simonsen
Henning Simonsen

Distriktssjef Vest, Civil Engineering, NCC Infrastructure

Hercules Fundamentering AS
Hercules Fundamentering AS
Besøksadresse:

Østensjøveien 27, Oslo

Postadresse:

Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon: +47 407 65 100
Håvard Gravråk

Distrikssjef , Binab NordVest, NCC Industry

Infrastructure DK Nord
Infrastructure DK Nord
Besøksadresse:

Frydenlundsgt 4, 8516 Narvik

Infrastructure DK Spesialprosjekt
Infrastructure DK Spesialprosjekt
Besøksadresse:

Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Infrastructure DK Vest
Infrastructure DK Vest
Besøksadresse:

Fjøsangerveien 68, 5893 Bergen

Telefon: +47 55 30 23 00
Infrastructure DK Øst
Infrastructure DK Øst
Besøksadresse:

Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Ingvil_arntzen2
Ingvil Arntzen

Leder prosjektering og digitalisering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics

Isak Eikeland 1
Isak Eikeland

Site Manager Boring og Sprengning, NCC Industry

Jan Asle Skaane
Jan Asle Skaane

Områdesjef Entreprise Øst, Asfalt, NCC Industry

Jeppe Wiken Bergan
Jeppe Wiken Bergan

Project Associate, NCC Property Development

Joar Caspesen
Joar Caspersen

Direktør, NCC Industry

Johan Bergman
Johan Bergman

Head of Investor Relations, NCC Group

Johnny Gerhardsen

Prosjektleder, Egenproduksjon, NCC Infrastructure

JonAndersNordahl
Jon Anders Nordahl

Leder innkjøp og kalkulasjon, NCC Building Norge, NCC Building Nordics