Har jobbet i fire land

- Jeg begynte i 1995. Siden den gang har jeg jobbet i fire land og hatt åtte ulike stillinger i NCC. Det finnes et hav av muligheter, sier prosjektleder Per Anders Quist.

Fortell om din rolle i NCC!

Jeg er prosjektleder for E18 Knapstad-Retvet, et stort motorveiprosjekt øst for Oslo. Prosjektet deles likt mellom NCC i Sverige og NCC i Norge.

Som prosjektleder er jeg NCCs kontakt mot kunden Statens vegvesen. Jeg har ansvaret for prosjektets økonomi, fremdrift, personal, HMS, kvalitet og kontrakten med kunden.

Hvilke utfordringer møter du i jobben?

De største utfordringene er når vi ikke er enige med kunden om hvem som er ansvarlig for de endringer som oppstår i et prosjekt og de økonomiske diskusjonene rundt dette.

Hva er det morsomste med jobben i NCC?

Det dukker stadig opp nye utfordringer ute i prosjektene. Kollegaene mine er også fantastiske!

Hva gjør NCC til en spennende arbeidsgiver?

Jeg opplever at det er høyt under taket i NCC. Du får mye ansvar og samtidig god støtte av organisasjonen rundt deg. NCC er også en seriøs bedrift som jobber for å være ledende i utviklingen av bygg- og anleggsbransjen.

Hvilke karriere- og utviklingsmuligheter finnes i NCC?

NCC er et stort konsern med mange ulike stillinger og prosjekter. Jeg startet som stikningsassistent i NCC i Sverige 1995. Siden den gang har jeg jobbet i fire ulike land og hatt åtte ulike stillinger i selskapet. Det finnes et hav av muligheter.

Hvilke råd har du til dem som er på vei ut i arbeidslivet?

Vær nysgjerrig, still spørsmål når du er i tvil, og ikke vær redd for å prøve nye oppgaver. Ta ansvar og vis interesse for arbeidet til dine kollegaer.

Hvordan ser fremtiden til NCC ut?

Jeg ser lyst på fremtiden til NCC. Det er mange eldre som går av med pensjon de kommende årene, og vi trenger derfor yngre krefter som kan ta del av erfaringen som allerede finnes og bidra med ny kunnskap inn i organisasjonen.