Studentoppgaver - bachelor og master

Som student gir vi deg muligheten til å skrive oppgave i samarbeid med oss. I tillegg til å skrive om et interessant tema, er oppgaveskrivingen en utmerket måte å bli kjent med vår organisasjon på, få verdifull erfaring og knytte kontakter for fremtiden. Dessuten lærer også vi deg å kjenne, og du får vist hva du er god for!

Søknad om å skrive oppgave i samarbeid med NCC

Vi har to ulike tilnærminger til å skrive en studentoppgave med oss: 
enten har vi i NCC forslag til et emne, eller så har du som student et eget forslag. Hvis vi har egne konkrete problemstillinger som du kan hjelpe oss med, presenterer vi dem på denne siden.

Hvert vår- og høstsemester mottar vi mange søknader fra studenter som ønsker å skrive oppgave i samarbeid med oss i NCC.

Vi prioriterer samarbeid rundt oppgaveskriving med de studentene som allerede er tilknyttet vårt Kompetanse- og rekrutteringsprogram (KR-programmet).

I tillegg forsøker vi også å bistå andre studenter som kommer til oss med spesifikke temaer og spennende idéer som kan være av interesse for oss i NCC.

For å øke sjansene dine for å kunne skrive oppgave sammen med oss, er det viktig at du eller dere kommer med et grundig og konkret forslag til tema/problemstilling i søknaden (ca. 0,5 - 1 A4). 

Husk å søke allerede i semesteret før du skal starte arbeidet ditt. Det vil si skal du skrive til våren, må du sende inn søknad allerede i løpet av høstsemesteret året før.