NCC Skolen

NCC Skolen følger opp de ansatte med både obligatoriske og frivillige kurs og samlinger for å utvikle kompetansen i bedriften på flere nivåer.

NCC Skolen administrerer målrettede opplæringstiltak for å høyne den enkelte medarbeiders faglige kompetanse og personlige utvikling. Tiltakene tar hovedsakelig form som kurs og samlinger, og er tilgjengelig for alle ansatte i NCC og datterselskaper.

Det er viktig at både NCC og den ansatte til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å fylle sin rolle.

Introduksjonskurs for nyansatte

Som nyansatt i NCC blir ditt første møte med NCC Skolen den obligatoriske introduksjonssamlingen. Her får du anledning til å bli kjent med NCCs forskjellige forretningsenheter og bedriftens overordnede strategi og verdier. Samtidig gir samlingen en mulighet til å møte andre nyansatte.

Videreutvikling av fagkompetanse

Der introduksjonskurset tar mål av seg å gjøre nyansatte bedre kjent med NCC, vil de øvrige opplæringstiltakene til NCC Skolen hovedsakelig dreie seg om å heve fagkompetansen til de ansatte.

For yrkesarbeidere og funksjonærer er det helt vesentlig å følge med i utviklingen innen sitt fagfelt. Forventningene til den ansattes kompetanse kan komme fra myndighetene, kundene eller ledelsen til NCC. Gjennom NCC Skolen tilbys kurs og samlinger som hjelper den enkelte med å oppfylle disse forventningene.

Eksempler på kurs kan være alt fra montasjeteknikk for betongelementer, til en innføring i konkurranseloven. Avhengig av din rolle i bedriften kan man velge ut de mest relevante kursene for å utvikle egen fagkompetanse. Det utgis hvert år en kurskalender som gir en enkel oversikt over de kurs som er obligatoriske, og de som er frivillige.

Lederskap utføres ikke bare av ledere

I NCC jobbes det kontinuerlig for å utvikle lederegenskapene hos de ansatte. Lederskap utføres nemlig ikke bare av ledere. De fleste medarbeidere praktiserer lederskap i større eller mindre grad i sitt daglige arbeid. For å spisse denne kompetansen arrangerer NCC Skolen et trinnvis ledertreningsprogram.

Ledertreningen gir verdifull personlig utvikling samtidig som at deltakerne blir bedre rustet til å sørge for at NCCs verdier blir implementert på best mulig måte i praksis. NCC Skolens ledertrening består av fire trinn der hvert enkelt trinn er tilpasset sine målgrupper i ledelsesstrukturen til NCC.

Det tilbys også organiserte nettverk for deltakerne på ledertreningen.

Et ledernettverk kan bestå av ledere på samme nivå som møtes jevnlig. Målet er at de skal dele erfaringer og utfordringer knyttet direkte til sin hverdag. Ledernettverkene gjør for eksempel at ledere som ikke nødvendigvis har en geografisk nærhet i hverdagen, kan møtes og diskutere faglige spørsmål.

Lederskap i NCC krever at man tar en rekke hensyn.

Én NCC Skole – ett NCC

NCC er en av Nordens ledende entreprenører og eiendomsutviklere. Med Norden som sitt hjemmemarked er NCC aktive gjennom hele verdikjeden – alt fra utvikling og bygging av bolig og næringseiendommer, til bygging av industrianlegg og offentlige bygg, veier, anleggsvirksomhet og andre typer infrastruktur. Derfor er NCC i Norge delt inn i fire forretningsområder: NCC Infrastructure, NCC Infra Services, NCC Industry og NCC Property Development.

NCC Skolen er ett av mange tiltak for å skape et fellesskap på tvers av forretningsområdene. Som en arena for å møtes og dele erfaringer og fagkompetanse blir den en del av det vi kaller «ett NCC». En ansatt i NCC skal nemlig vite at man alltid har den kompetansen man behøver i sin rolle, samtidig som at man kjenner et fellesskap med alle sine medansatte under NCC-paraplyen.

Kim Cassim
Kim Cassim

HR Country Manager og Leder NCC-skolen, NCC Group