Fra lærling til formann

I NCC er det muligheter for alle som er villige til å stå på for å levere kvalitet, samtidig som man lærer et fag og bygger egen karriere. En av våre kolleger i NCC Industry var langt unna noen som helst karriere da han forlot et konfliktfylt Burundi, men med en god porsjon stå-på-vilje ordnet det seg likevel.

Tok kontakt med NCC

På et stort anleggsområde for ny gravlund ved Charlottenlund i Trondheim, er NCC Industry godt i gang med å asfaltere driftsveier og andre områder der kjøretøy skal ferdes. Vi er kommet hit for å snakke med formannen på asfaltlaget, Alexandre Iradukunda.

Hvordan liker du deg i NCC?
- Jeg liker med veldig godt!

Når begynte du i NCC?
- Jeg begynte i januar 2015. Da hadde jeg selv tatt kontakt med NCC Industry for å forhøre meg om muligheten for en lærlingplass innenfor asfaltutlegging, og jeg fikk komme på et intervju i Oslo. Etter intervjuet fikk jeg tilbud om en lærlingplass i Trondheim. Jeg valgte da å flytte fra Otta, der jeg bodde på den tiden. Fordi jeg kom til Trondheim vinterstid startet jeg opp med arbeid på asfaltfabrikken, og jeg jobbet med vedlikehold av maskinparken vår på verkstedet her. Da været ble mildere og asfaltsesongen startet opp, var det ut å jobbe som lærling i et asfaltlag. Der lærte jeg alt om utlegging av asfalt.

Hvor lenge var du lærling?
- Jeg var lærling i to år. Etter to år gikk jeg opp til fagprøve, besto og fikk fagbrev. Nå, etter to år som yrkesarbeider, er jeg formann på et asfaltlag her i Trondheim.

Fra Burundi til Norge

Alexandre kom til Norge fra Burundi, som flyktning i 2007. Han kom til Norge sammen med familien sin, og bodde på Otta de første årene i Norge. Han er beskjeden og bruker få ord, men det er en svært lang og krevende reise han har foretatt både fysisk og faglig siden han kom til Norge uten noen som helst kunnskaper om landet, språket eller asfaltering.

Har du noen tips til andre som ønsker å følge samme karrierevei som deg?
-Det er bare å stå på! Man må ha viljen til å stå på. Og det er en fordel å være en selvstendig person.

I NCC er det muligheter

Alexandre er veldig glad for sjansen han har fått i NCC, og at han har fått tillit som formann etter såpass kort tid som to års læretid og to år som yrkesarbeider. Han gjentar gjerne sitt beste tips: Stå på, så ordner det seg.

Hva er dine planer fremover?
-Planen min er å stå på og gjøre en god jobb. Så får vi se hvor det bærer. I NCC er det muligheter, for eksempel kan man bli arbeidsleder, hvis man har nok erfaring og de rette egenskapene, sier Alexandre Iradukunda.

 

Fra lærling til formann på asfaltlaget