Lærlingtreff årlig

Den årlige samlingen for NCC-lærlingene skal bidra til å skape et fellesskap på tvers av selskapene i NCC.

Hvert år arrangerer NCC lærlingtreff for alle lærlinger i hele NCC, samt datterselskapene. Målet er at alle skal delta på minst to treff i løpet av lærlingtiden i NCC.

- Vi trenger gode fagfolk. Det er derfor viktig at vi tar inn lærlinger hvert år. Vi har ikke råd til å miste noen kull med lærlinger. De store entreprenørene har et spesielt stort ansvar, sier Lisa Buer Førland, HR Specialist i NCC.

Treffet går over to dager, og det er et stort fokus på HMS.

- HMS er et stort og viktig satsningsområde for hele NCC, og det er viktig for oss at alle som jobber på prosjekt tenker HMS i alle ledd, fortsetter Buer Førland.

I løpet av de to dagene drar deltakerne innom et NCC-byggeprosjekt, i tillegg er det alltid et lokalt opplæringskontor som kommer på treffet, der alle lærlingene kan spørre om alt de måtte lure på, også kalt "Lærlingens time".

I NCC skal alle ansatte trives, det er derfor et stort fokus på det sosiale under lærlingtreffet. Gjennom fellesaktiviteter skal lærlingene bli kjent med hverandre på en bedre måte, samt knytte kontakter med hverandre på tvers i selskapet.