Kontaktpersoner for lærlinger

Anleggsgartnerfaget

Oslo/Østlandet

Anleggsmaskinførerfaget

Oslo og Akershus

Vestfold

Asfaltfaget

Asfalt Entrerprise Agder:

Asfalt Store prosjekter Oslo:

Asfalt Entreprise Site, Møre og Romsdal:

Asfalt Entreprise Site, Buskerud:

Asfalt Entreprise Site, Oslo og omegn:

Asfalt produksjon, hele landet:

Betongfag

Bergen / Vestlandet (Anlegg)

Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold (Bygg og Anlegg)

Trøndelag (Bygg)

Region Store prosjekt (Anlegg), hele Norge

Brønn- og borefaget

Midt-Norge (Industry)

Elektrikerfaget

Østlandet (Anlegg)

Fjell- og bergverksfaget

Hele landet

Malerfaget

Oslo, Akershus og Buskerud

Murerfaget

Oslo, Akershus og Buskerud

Tømrer

Trøndelag (Bygg)

Vei- og anleggsfaget

Oslo og Akershus (Anlegg)

Vestfold