Kontaktpersoner for lærlinger

Anleggsgartnerfaget

Hele landet

Anleggsmaskinførerfaget

Hele landet

Oslo og Akershus

Vestfold

Asfaltfaget

Hele landet

Betongfag

Bergen

Drammen, Asker

Fredrikstad

Hedmark

Oslo

Sarpsborg

Stavanger

Sør- og Nord-Trøndelag

Sør- og Nord-Trøndelag, samt hele Nord-Norge

Fjell- og bergverksfaget

Hele landet

Malerfaget

Oslo, Akershus og Buskerud

Murerfaget

Fredrikstad

Oslo, Akershus og Buskerud

Tømrer

Drammen, Asker

Oslo, Hedmark og Sarpsborg

Oslo, Akershus og Buskerud

Sør- og Nord-Trøndelag

Tønsberg

Vei- og anleggsfaget

Hele landet

Oslo og Akershus

Østlandet

Vestfold