Kontaktpersoner for lærlinger

Anleggsgartnerfaget

Hele landet

Anleggsmaskinførerfaget

Hele landet

Oslo og Akershus

Vestfold

Asfaltfaget

Hele landet

Betongfag

Bergen

Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold

Fredrikstad

Stavanger

Sør- og Nord-Trøndelag (Bygg)

Sør- og Nord-Trøndelag, samt hele Nord-Norge (Anlegg)

Elektrikerfaget

Hele landet

Fjell- og bergverksfaget

Hele landet

Malerfaget

Oslo, Akershus og Buskerud

Murerfaget

Fredrikstad

Oslo, Akershus og Buskerud

Tømrer

Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold

Sør- og Nord-Trøndelag

Vei- og anleggsfaget

Hele landet

Oslo og Akershus

Østlandet

Vestfold