Karriere og utvikling

Vi blir aldri bedre enn våre medarbeidere.

Begrepet "karriere" kan ha ulik betydning avhengig av hvem du spør. Hos oss kan du i alle fall være trygg på at du kan fortsette å utvikle deg.

Ett av våre mål er å være bransjeledende når det gjelder å rekruttere, beholde og utvikle våre medarbeidere. Synes du det er morsomt med utfordringer, har du kommet på rett plass. Hos oss har du muligheter til å flytte på deg internt og prøve nye og spennende arbeidsoppgaver innen ulike typer prosjekt eller virksomhetsområder i NCC.

Dine ønsker og behov vil sikkert endre seg over tid, men vi har som mål at vi sammen skal utvikle din kunnskap og kompetanse til beste for deg og bedriften. I NCC vil du få støtte fra erfarne kollegaer, muligheter for videreutdanning og systemer for intern rekruttering. Vi stiller også krav til våre medarbeidere. Vi forutsetter at du kan identifisere deg med våre verdier, ærlighet, respekt, tillit og skaperevne. Vi ønsker også at du har den lille ekstra energien som skal til når prosjektene er inne i sin mest intensive fase.

Variasjon, læring og utvikling

Vi driver målrettet kompetanseutvikling, basert på ditt og selskapets behov. Interne utviklings-program og kurs i regi av NCC Skolen, samt etter- og videreutdanning er noe av det som tilbys.

I NCC finnes det mange forskjellige stillinger, og minst like mange virksomhetsområder og karriereveier. Dette gir deg mange muligheter. Du kan velge å jobbe i store eller små prosjekter, du kan arbeide veldig selvstendig eller som en del av en gruppe.

Snakk med din leder!

Våre lederes viktigste oppgave er å ivareta menneskelige ressurser. Ledere på alle nivåer i organisasjonen skal ha evnen til å skape entusiasme og lagfølelse hos sine medarbeidere gjennom å ha fokus på personlig og faglig utvikling.

I NCC har vi medarbeidersamtaler for alle ansatte. Samtalene er et viktig verktøy for å sikre videreutvikling av våre medarbeidere i henhold til den enkeltes og bedriftens muligheter og ønsker. I forbindelse med medarbeidersamtalen kan du diskutere individuelle mål, arbeidsoppgaver og eventuelt behov for kompetanseutvikling.

Arnt Vidvei, Head of HR Operations, NCC i Norge. Photo/illustration: Erik Mårtensson
Arnt Vidvei

Head of HR Operations, NCC i Norge

Les siste utgave av vårt internblad