Karriere og utvikling

Vi blir aldri bedre enn våre medarbeidere. Derfor er utvikling av våre ansatte en av våre viktigste oppgaver. I NCC har du gode muligheter til å forme din egen karriere og teste ut nye utfordringer.

Du er en del av noe større

Begrepet "karriere" kan ha ulik betydning avhengig av hvem du spør. Hos oss kan du i alle fall være trygg på at du kan fortsette å utvikle deg.

Ett av våre mål er å være bransjeledende når det gjelder å rekruttere, beholde og utvikle våre medarbeidere. Synes du det er morsomt med utfordringer, har du kommet på rett plass. 

I NCC finnes det mange ulike roller, virksomheter og karriereveier å velge mellom, så risikoen for å bli sittende fast på ett sted er liten. Variasjonen mellom oppdragene er store. Uansett arbeidsoppgaver er du som medarbeider i NCC en del av noe større som forbedrer hverdagen for både dagens og kommende generasjoner.

Sammen om utvikling

Dine ønsker og behov vil sikkert endre seg over tid, men vi har som mål at vi sammen skal utvikle din kunnskap og kompetanse til beste for deg og bedriften. I NCC vil du få støtte fra erfarne kollegaer, muligheter for videreutdanning og systemer for intern rekruttering. Vi stiller også krav til våre medarbeidere. Vi forutsetter at du kan identifisere deg med våre verdier, ærlighet, respekt, tillit og skaperevne. Vi ønsker også at du har den lille ekstra energien som skal til når prosjektene er inne i sin mest intensive fase.

Variasjon, læring og utvikling

Vi driver målrettet kompetanseutvikling, basert på ditt og selskapets behov. Interne utviklings-program og kurs i regi av NCC Skolen, samt etter- og videreutdanning er noe av det som tilbys.

I NCC finnes det mange forskjellige stillinger, og minst like mange virksomhetsområder og karriereveier. Dette gir deg mange muligheter. Du kan velge å jobbe i store eller små prosjekter, du kan arbeide veldig selvstendig eller som en del av en gruppe.

Snakk med din leder!

Våre lederes viktigste oppgave er å ivareta menneskelige ressurser. Ledere på alle nivåer i organisasjonen skal ha evnen til å skape entusiasme og lagfølelse hos sine medarbeidere gjennom å ha fokus på personlig og faglig utvikling.

I NCC har vi medarbeidersamtaler for alle ansatte. Samtalene er et viktig verktøy for å sikre videreutvikling av våre medarbeidere i henhold til den enkeltes og bedriftens muligheter og ønsker. I forbindelse med medarbeidersamtalen kan du diskutere individuelle mål, arbeidsoppgaver og eventuelt behov for kompetanseutvikling.