Wind turbines among a forest skyline.

Miljø- og energieffektiv omstilling

NCC og byggebransjen spiller en viktig rolle i omstillingen til et mer miljø- og energieffektivt samfunn. Vi arbeider for å minimere utslippene fra produksjonen og fra drift og vedlikehold av ferdige produkter. Det er også av stor betydning at våre ressurser blir brukt så effektivt som mulig. NCC prioriterer materialer og produkter som hensyntar miljø og energiforbruk samt muliggjør gjenvinning og gjenbruk av avfallet fra byggeprosessen.

Vi bidrar til en fossilfri verdikjede

NCC har en bred virksomhet og har dermed mulighet til å redusere klimapåvirkningen fra vår egen materialfremstilling og produksjon samt drift og vedlikehold av våre produkter. NCCs asfaltproduksjon står for størstedelen av konsernets egne CO2-utslipp. Takket være overgangen fra fossilt til fornybart brensel som trepellets eller bioolje har klimapåvirkningen gått ned de siste årene. NCC er også ledende når det gjelder å utvikle og bygge alle typer bygg med lavt energibehov.

Vi minimerer avfall i våre byggeprosesser

NCC reduserer avfallet som genereres på byggeplasser, ved å utvikle standardløsninger, prefabrikat og prosesser der det blir bestilt nøyaktige materialmengder. Vi benytter oss også av 3D-modellering, som reduserer byggetiden og øker kvaliteten på våre produkter.