Miljøansvar

I NCC følger vi en langsiktig strategi for bærekraft, som omfatter økologiske, sosiale og økonomiske aspekter. Nytenkning og innovasjon som bidrar til en bærekraftig utvikling er noe vi oppmuntrer til i dialog med kunder og andre samarbeidsparter.

NCC er en stor aktør i bygg- og anleggsbransjen, og vi ser det som naturlig å bidra til en bærekraftig utvikling. Vårt miljøansvar innebærer at vi alltid følger miljølover i markedene der vi driver virksomhet og at vi arbeider for å utvikle produkter og tjenester som er mer energieffektive, klimatilpassede og ressursvennlige gjennom hele livssyklusen. Før og under prosjektene samarbeider vi med våre kunder, leverandører og partnere om å utvikle de beste bærekraftige løsningene.

Målet er dessuten å redusere bruken av farlige stoffer i alle våre produkter og all vår virksomhet, sørge for at avfall blir håndtert på en sikker og miljøvennlig måte og bidra til høyere ressurseffektivitet, gradvis fossil uavhengighet og sirkulær flyt.

I valg av leverandører prioriterer vi dem som er proaktive og systematiske i arbeidet med sosialt ansvar, miljø, kvalitet, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vårt mål er å kunne produsere bygg- og anleggskonstruksjoner som oppfyller alle relevante standarder og som omfatter miljøvennlige og bærekraftige produkter som kan spores gjennom hele verdikjeden.

For å sikre etterlevelse blant våre leverandører og partnere kombinerer vi egne revisjoner foretatt av NCC ansatte med revisjoner foretatt av eksterne konsulenter innenfor rammene av NCCs tilknytning til BSCI (Business Social Compliance Initiative) og FNs Global Compact.